Kritik – Svenska Partiförbundet och Stefan Lakso är oförmögna att svara på enkla frågor

Stefan Lakso har tackat nej till valsamverkan genom Valsamverkanspartiet trots vårt mycket toleranta och vänliga försök. Lakso tycks sakna samarbetsförmåga. Därför måste vi nu tyvärr varna alla som vill valsamverka eller vill ha mer direktdemokrati i Sverige.

Lakso påstår sig leda ett svenskt ”partiförbund” som verkar vilja efterlikna en slags hybrid av Direktdemokraterna och Valsamverkanspartiet, men där han och fåtalet andra ska ha mer rösträtt än andra i partiet i de fall människor inte röstar.

Lakso påstår sig ha hela 31 organisationer anslutna och totalt 27000 medlemmar, men på den enkla frågan om vilka dessa organisationer är, samt vilka som är deras talespersoner, börjar han skicka långa svar, men helt utan att svara på frågorna. Inte ens när detta påtalas kommer något relevant svar på frågorna. Det gör naturligtvis att trovärdigheten sjunker för Lakso.

Vid frågor om hans politiska kompetens och tidigare erfarenheter i politiken svarar Lakso heller inte på några frågor, mer än att han är medlem i Direktdemokraterna, där han förmodligen försöker locka ut medlemmar till sitt s.k. ”partiförbund”. Detta illojala beteende gör att jag söker på Internet om honom, något jag oftast inte behöver göra med fullt normala människor. Vid en snabb sökning på internet finner jag tre bolag som Lakso är kopplad till:

Bolagsengagemang för Stefan Lakso:

PROJEKTA AB, med noll anställda och noll omsättning. Där står han som ensam ledamot. Företaget har minst ett av följande: Anmärkning, Skuldsaldo, Utmätning.

PROJEKTA Ekonomisk förening – Ekonomisk förening med Status: Konkursbeslut. Där står Lakso som Ledamot och ”Verkställande direktör”.

Mobbingjouren MOD – ekonomisk förening. Där framgår inte hans inblandning. En annan person är ledamot.

Några namn Lakso nämnt i våra konversationer är polismannen ”Peter Springare”, ”Abrahim Kadraim” och ”Jesper Johansson”. De är alla varmt välkomna att kommentera i denna bloggpost och upplysa oss om dessa ”31 organisationer” och ”27000 medlemmar” som påstås medverka, eftersom Lakso undviker svara på dessa frågor.

Laksos kritik av Direktdemokraterna, som jag är medgrundare till, då under namnet Aktiv Demokrati, är delvis korrekt men innehåller också många felaktigheter. Laksos kritik mot Direktdemokraterna citerar jag här och kommenterar:

”DD har en mängd interna problem som omöjliggör sammarbete med varandra som ”En allt för kompliserad partiform”.”

Där kan jag inte hålla med. Samarbete genom Direktdemokraterna är möjlig. Många människor i Direktdemokraterna har visat upp stor samarbetsförmåga även om Direktdemokraterna hittills inte funnit motivationen att valsamverka. Det är heller inte partiformen i sig det är fel på. De är en helt vanlig ideell förening som fungerar interndemokratiskt med hybris precis som de flesta andra partier.

”Man vill få till en flytande demokrati ingen förstår och som inte man ens i DD får att fungera”.

Det stämmer inte. De flesta kan förstå principen om flytande demokrati, d.v.s. att människor kan välja olika delegater i olika frågor, samt att folket kan rösta själva om delegaterna är oförmögna att rösta såsom folket vill. Jag är för den grundtanken, men jag är inte för Direktdemokraternas nuvarande genomförande, eftersom de helt struntar i den nödvändiga demokratiska deliberativa processen innan röstning och struntar i den demokratiska grundbulten öppenhet.

”Tydligen ska alla val om hur Sverige ska skötas via val av medlemmarna imyernt [internt] i DD, att 97% av Svenskarna inte är medlemmar i något parti verkar man inte bry sig i” och på just frågan om de övriga i Sverige inte ska få rösta i samhällsfrågor, så menar man att vill man rösta så får man väll bli medlem i DD då, så här får jag kraftiga negativa vibbar om att man vill ha en ”Enpartistat” vilket är lika med i min mening Diktatur.”

Självfallet vill Direktdemokraterna att alla svenskar ska vara med i Direktdemokraterna. Det är heller inte särskilt dyrt, om man nu tror på deras nuvarande modell, vilket vi i Vetenskapliga partiet alltså inte gör och just därför har startat Vetenskapliga partiet.

Vetenskapliga partiet har högre krav på den direktdemokratiska processen så att vi inte landar i inkompetent ogenomtänkt knapptryckande och kaos. Detta har inte Direktdemokraterna. De är totalt vidöppna för infiltration och attack, men samtidigt kan det vara svårt att förstå för dem naturligtvis, eftersom människor i allmänhet ofta saknar kompetens vad gäller manipulativa psykologiska operationer från medier och anställda infiltratörer och att intern hjärntvätt skapar hybris.

Ett parti som Direktdemokraterna, där alla medborgare kan vara medlemmar, och som kanske kommer tränga undan alla andra partier, samt kanske kommer ändra vår grundlag när de får kvalificerad majoritet i Riksdagen, må man kalla en vilja till ”enpartistat”, men partier och olika intressegrupper kan faktiskt verka inom direktdemokraterna, samt även besluta sig att avskaffa enpartistaten genom den i sådana fall, men varför skulle folket avskaffa sin egen makt när de väl har den?

Vetenskapliga partiet hade varit med i Direktdemokraterna om vi hade trott att Internet och Direktdemokraternas interna demokratisystems-app var säker nog för att styra landet, men det tror vi alltså inte, med goda evidens dessutom. Därför är vi istället med i Valsamverkanspartiet där även Direktdemokraterna givetvis är inbjudna precis som alla andra partier som följer Sveriges rikes lag efter bästa förmåga.

Begreppet diktatur, d.v.s. envälde, står i bjärt kontrast till direktdemokrati oavsett om det sker genom flerpartisystem och folkomröstningar eller genom ett direktdemokratiskt enpartisystem.

I Sverige har vi officiellt representativ demokrati, även om de politiker som folket väljer representerar folket ganska dåligt idag i flera frågor, ex. vad gäller neutralitet, alliansfrihet och EU-medlemskapet, men förmodligen också vad gäller massinvandringen från Mellanöstern och från Afrika.

Folket har helt enkelt inte delgivits rimlig statistisk information om massinvandringens konsekvenser, motståndet har skambelagts, människor ha fördömts för sina åsikter, många har drabbats av repressalier och konsekvenserna har medvetet dolts i mainstrem-medier, där ofta utlänningar betecknats som svenskar, vilket naturligtvis är djupt lögnaktigt och odemokratiskt.

”DD har intern åsiktsneutralitet vilket hämmar medlemmarnas möjlighet att diskutera öppet möjligheterna att utveckla DD partiformen”.

Det stämmer delvis. Direktdemokraterna vill inte ha några politiska diskussioner i partiet, vilket helt klart är en stor svaghet, anser jag, för nästan allt är politik. Jag sammanställde genom en enkät medlemmars åsikter i tabeller och diagram, eftersom folket givetvis frågade efter detta när jag propagerade på stadens gator för partiet.

Med dessa tabeller och diagram som underlag förstod människorna bättre hur vi enkelt kunde enas om en medianbudget och om olika skattesatser för olika inkomster, men även hur vi för närvarande stod i procentuella tal i olika frågor och hur våra representanter då skulle rösta proportionerligt i riksdagen i dessa frågor.

Dessa tabeller och diagram har Direktdemokraterna nu helt respektlöst raderat, tyvärr, och de har faktiskt ”utvecklat”/”tillbakabildat” sin plattform till ett internt hemlighetsmakeri, så pass att jag som grundare kände mig nödgad att gå ur, men dålig utveckling har ju skett med många andra interndemokratiska partier också, i vilka de som infiltrerat dem inte längre respekterar grundarnas värdegrunder, ex. i Miljöpartiet och i Socialdemokraterna. Då måste man gå ur och nybilda partierna.

”I DD vet man inte klart om man är ett Direktdemokratiskt politiskt parti eller ett verktyg mot Direktdemokrati”.

Dagens medlemmar i Direktdemokraterna vet nog hur partiet fungerar. Det är ett direktdemokratiskt politiskt parti. Direktdemokrati är en oerhört politiskt laddad fråga. En hård brytpunkt mellan maktfullkomliga korrumperade politiker och folket och alla dess medlemmar har givetvis politiska åsikter i olika frågor, även om de tystas ned internt, tyvärr, såsom jag tystades ned. Mycket odemokratiskt. Men partiet är ändå verklighet. Inget tvivel, till skillnad från Laksos parti.

Direktdemokraterna är visserligen potentiellt manipulerat av den som numera exekverar den interna koden, eller kan bli manipulerat i framtiden, men Direktdemokraterna har bevisligen en hel del medlemmar, vilket jag vet, eftersom jag tidigare varit ordförande, administratör och medlemsansvarig i Direktdemokraterna.

Direktdemokraterna har dessutom allt fler röster i varje val, även om de fortfarande ligger långt under 4%-spärren, vilket pekar på att vi behöver fler partier med samma grundidé, nämligen mer direktdemokrati i vårt samhälle, men vi behöver kanske inte fler digitala direktdemokratiska partier, men istället kanske lite fler partier som är för beslutande folkomröstningar i vanliga vallokaler som i Schweiz. Det verkar i alla fall vanligt folk vara med på helt och fullt när jag talar med dem.

Så jag anser att vi definitivt behöver fler partier för mer direktdemokrati som valsamverkar, men denna samverkan måste kunna ske öppet som i Valsamverkanspartiet där vi redovisar vilka organisationer som ansluter sig samt även vilka individer som kandiderar för de olika partierna genom Valsamverkanspartiet.

Även om jag inte kan lita på direktdemokrati i den dolda formen på Direktdemokraternas interna dolda system, som kontrolleras av en programmerare, så kan jag ej heller lita på den Facebookbaserade direktdemokrati som Lakso förespråkar som på samma vis kan manipuleras av utländsk makt.

Att det finns en klar vilja till fler folkomröstningar, nya partier, politik i linje med folkviljan, mer sanningsenlig journalism, öppen statistik och mer demokrati i Sverige är helt uppenbart. Det säger människor jag talar med och det är många bloggare eniga om, men det är min uppfattning att Laksos partiförbund i dagens tillstånd sannolikt inte kommer vara behjälpligt på den punkten.

Till alla människor och organisationer som ev. låtit sig duperas av Lakso, föreslår jag helt sonika att ni tar direkt kontakt med mig här i Valsamverkanspartiets kommentarsfält så att ni garanterat får era kandidater placerade på vår gemensamma valsedel och inte plötsligt finner att någon konkursmässig skojare sitter i Riksdagen och gör något ni inte vill i ert namn efter valet 2018.

MVH
Martin Gustavsson
Politisk organisatör
Valsamverkanspartiet

Länk till Stefan Laksos Partiförbund

7 reaktioner till “Kritik – Svenska Partiförbundet och Stefan Lakso är oförmögna att svara på enkla frågor

 1. En av grupperna som är med är facebookgruppen Medborgare För Sverige med bla Jennifer Black aka Realistbloggeskan med sin Sambo Bulan Tägtlund. Gruppen skapades av Robin Jeppsson i Juli och tog in en Daniel Tilli efter 3-4 dagar som talesperson. Därefter växte man från knappt 1200 till över 5000 på 20 dagar. Tilli kuppades ut och blockades till förmån för Jennifer och hennes Marxistsambo Bulan som tog över ihop med den nu självutalade talesmannen Jesper Johansson. Lakso tog kontakt med Tilli i Aug ang att gå med i SPF och när denne framförde Laksos planer började Jeppson planera att få in Jennifer i gruppen för att snabbt kunna få gruppen att växa. I dagsläget ligger man dock kvar på samma medlemsantal som då. Många blev arga på hur Tilli kuppades ur, och tiden efter Tilli har man blivit en renodlad inläggsgrupp likt 100tals andra. Tilli ryktas ha tagit sitt liv i Nov pga bla detta och ett galet ex. MFS genomförde i helgen med SPF en gruppträff där riktlinjer för SPFs framtid skulle utformas. Uppges ha gått sisådär… Närvarande var bla Jennifer, Bulan samt såklart denne Lakso. Sitter på rätt mycket om både Lakso, MFS, Robin Jeppsson,Jennifer och Bulan då Tilli tog kontakt med mig den 31/10-2017 med nästan 1 TB med screenshots på både mail, sms och messengermeddelanden enligt uppgift dagen innan han tog sitt liv. Tilli låg bla bakom granskningen ang det olösta barnmordet i Perstorp under sin tid i MFS. Fick senare mamman till barnet anhållen för mordet. Hon är nu släppt men är fortfarande misstänkt och utredningen pågår fortfarande.

  1. Tack för tipset!

   Det finns sannolikt en stor nackdel med att använda sociala medier som är kontrollerade av fel slags makthavare.

   Först kan det verka som en fördel när folk flockas, och kickar ”gilla” men det kan vara en illusion, särskilt när fel makthavare kan kontrollera flödet.

   Direkt när något växer så det knackar blir makthavarna uppmärksamma på detta och kan infiltrera och … som det verkar t.o.m. göra omoraliska saker mot grundaren, kanske börja aktivera psykologiska operationer mot medlemmarna etc. etc.

   Jag har varit med om liknande beteende mot det parti jag var med och grundade som idag heter Direktdemokraterna, som idag har gått i en odemokratisk riktning även om det inte syns för det otränade naiva ögat.

   I Direktdemokraterna dök ex. Analdoktorn upp och repellerade folk. Och en kille med grav stamning som framträdde på Youtube i banlonbyxor blev plötsligt talesperson!!! Det blev helt absurt. Röstningen blev hemlig och overifierbar, diskussion skulle inte föregå röstningen och röstning i sig självt är numera potentiellt kontrollerad av programmerarna. Ingen vet.

   Därför föredrar jag organisering via WordPress som är GPL och rekommenderat av FSF och ligger på en server som jag personligen litar på, samt att direktdemokratin införs i Sverige på ett säkert sätt, som i Schweiz.

   Alla ledare som Medborgare För Sverige resulterar i, även om de skulle splittras, är varmt välkomna till Valsamverkanspartiet, där jag med lång och gedigen demokratisk erfarenhet är permanent organisatör, vilket förhindrar sådant som du, och många med dig, helt klart ogillar.

   Jag kommer nu kontakta ledarna och påtala att Valsamverkanspartiet finns. Gör du likadant även iRL! Vad som egentligen går fram på kontrollerad social media vet man aldrig.

   1. Vad jag förstår så har en viss Pavel Gamov idag allierat sig med bla Jennifer. De hade stadig kontakt under Pavels Rysslandresa nyligen. Jennifer har ett förflutet i Direktdemokraterna ryktas att även Pavel har goda kontakter i DD idag. Luktar unket lång väg. Var kan jag få reda på mer om Valsamverkanspartiet?

 2. Hej Martin

  Skulle avråda allt samröre med Stefan Lakso.
  Vi (ideel datorförening) hade med honom att göra ca 1995-2000 i Piteå.
  Då drev han själv föreningen Datorklubben i Piteå. Han lyckades lura tills sig pengar i vårat namn och lurade studieförbund (i vårat namn), datorföretag och hyresvärdar på pengar och utrustning.
  Det höll några år, tills vi lämnade in ärende hos kronofogden som vi vann, när dom skulle göra utmätning på datorer, samt annan utrustning, då försvann han och all egendom under jord, lägenheten och föreningslokal var utblåst. Ett år senare blev jag kontaktad av Kronofogden, dom hade hitta honom hos släkting i Boden, men inget att utmäta. Hävdade att allt var lämnat i Piteå.
  Han var inte bara skyldig oss pengar, var rätt många på listan hos krono.

Välkommen att kommentera!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.