Granskning Sverige – Intervju med en anonym medlem i AfS om svaghet, styrka, valanalys och valsamverkan

Eftersom AfS-ledningen uppvisar tecken på ”mental utmaning”, som det heter på svenskt nyspråk (d.v.s. att de inte vill svara på mina frågor i rollen som medborgarjournalist via e-post eller via Flashback), så har jag nödgats att granska AfS genom att intervjua en individ som faktiskt tycks ha viss kännedom av AfS, en person vars hjälp jag är djupt tacksam för.

Personen som medverkar i denna intervju tycks ha en relativt hög nivå av skeptisism och självkritisk förmåga, eftersom denne helt uppenbart har insett sin egen svaghet, samt därför sannolikt har insett många problem med AfS, men även med andra partier, på ett till synes, mycket intressant och objektivt vis.

Jag vill INTE se min intervju som medvetet partisk heller, varken för eller emot AfS, eftersom alla partier, som följer svensk lag, är precis lika välkomna i Valsamverkanspartiet, såsom AfS är välkomna i riksdagsvalen, såsom sig bör i en demokrati värd namnet.

Valsamverkanspartiets enda ”politiska” fråga är valsamverkan mot 4%-spärren, i syfte att gynna demokrain, så att den når ut till människorna och kan göra dem aktiva och delaktiga, precis såsom både kapialisten Anne-Marie Pålsson och socialisten Olof Palme uppmanat alla medborgare till:

Bild på Anne-Marie Pålsson
”Man ska vara medveten om att demokrati är inte, en gång för alla, huggen i sten. Demokrati är en levande materia som ständigt måste underhållas, förbättras, förändras, eller om du så vill, vårdas. Och som en god samhällsmedborgare måste man vara medveten om detta. Man ska ha ett kritiskt förhållningssätt, men samtidigt ett konstruktivt förhållningssätt. Så det är vårt gemensamma ansvar att se till så att den här demokratiska farkosten fortsätter att segla på haven. [Olof] Palme hade fullständigt rätt. Han sa att varje generation ska erövra sin demokrati och det gäller fortfarande.”
/ Anne-Marie Pålsson (DGS-TV Avsnitt 10, 20 januari, 2017)

olof_palme_80x80
”Historien ger många exempel på att demokratin krossats av människor som sagt sig kämpa för ”verklig demokrati” och ”folkets egentliga mening. Insikten härom kan leda oss till en försvarsposition som döljer att demokratin är ett utomordentligt krävande styrelseskick. Det måste ständigt hittas nya vägar till vitalisering, till att nå ut till människorna och göra dem aktiva. Diktaturer bjuder ett maskineri av lydnad, slutet och till det yttre väloljat. Demokrati bygger på lojalitet, öppenhet och pulserande liv. Den måste därför ständigt vinnas på nytt.”
/ Olof Palme

Alla, oavsett politisk färg kan alltså vara för Valsamverkanspartiet, men jag vill ändå, på ett vetenskapligt sätt, varna läsarna om att mitt s.k. ”problemformuleringsprivilegium”, som medborgarjournalist, kan vara färgad av min egna politiska åsikt, vilken är vänsternationell likt Olof Palme och ekologiskt hållbar såsom Miljöpartiet var förr i världen, samt att jag även varit medgrundare av Aktiv Demokrati som idag heter Direktdemokraterna, som jag också intervjuat om direktdemokrati.

Jag kan även anses vara ”färgad” av att jag INTE högfärdigt rynkar på näsan åt de pensionärer, arbetare, arbetslösa, handikappade eller sjuka, som är skeptiska till invandringens nyttighet, eller upplever s.k. ”rasism” i sitt känsloliv, eftersom både skepticismen rent logiskt, men även de känslorna, är fullt normala och mänskliga, enligt forskare på området.

Jag ser INTE heller personens avslöjande svar som något negativt för vare sig AfS eller något annat parti, snarare som en slags upplysning för precis ALLA medlemmar i ALLA partier, och ALLA medborgare, som ev. kan skapa ett friskare ledarskap av landet och till ett friskare politiskt system, som vi alla kan trivas bättre med och som vi ALLA kan gynnas av tillsammans, genom denna individs sunda skeptisism.

Evidensen om verkligheten i AfS gör inte ont för AfS, ev. enbart motståndet mot evidensen som jag presenterar. Min uppmaning är att ALLA ska släppa sitt mostånd lite mer och därigenom bli både lite mer öppna och lite mer skeptiska, och därmed förhoppningsvis lite mer upplysta! Kanske vi inte ens själva har förmågan att förstå hur vi kommer gynnas av alla upplysande evidens vi finner i den processen, ens om vi har en  utmärkt ”verbal förmåga”? Nåväl. Nu till intervjun!

1. Varför blev du medlem i AfS?

Jag blev medlem i AfS efter att ha bevistat ett av deras torgmöten. Ett ”väckelsemöte”, har aldrig varit med om så mycket energi och adrenalin på ett politiskt möte. Det var som en rockkonsert. Annars så tyckte jag mycket om partiets politik och att man stod för något nytt.

Jag har bevistat några möten med SD, och AfS var enligt mig mycket mer seriösa och intellektuella än de förstnämnda. AfS upplevde jag som både ungdomligare och mer frispråkiga. Det fanns nog en längtan där att äntligen få träffa ”likasinnade”.

2. Varför gick du ur AfS?

Jag har inte gått ur partiet, men jag har varit aktiv medlem. Jag valde dock att bli passiv medlem efter valet, då jag dels upplevde att det fanns en hotbild emot mig ifrån både höger och vänster, samt att jag efter valrörelsen var mycket trött på politik som fenomen. Jag ville göra något annat helt enkelt.

3. Har du någon kännedom om AfS:s valanalys?

Nej.

4. Hur ser AfS på orsakerna till det låga resultatet jämfört med det betydligt högre förväntade?

Det har inte diskuterats så mycket i partiet. Partiledningen har inte gjort något uttalande där man erkänner varför det gick sämre än förväntat, och jag har inte heller diskuterat det med mina partikamrater.

Jag tror att många av oss hade svårt att kunna ta in det efter valrörelsen. Jag tror dock ändå att det finns en tanke hos många om att vårt budskap kanske ansågs som ”extremt” av många väljare.

5. Vad har AfS för visioner fram till 2022 vad gäller att komma över 4%-spärren?

Det har överhuvudtaget inte kommit mycket information ifrån partiet hur vi ser på den saken. Gustav Kasselstrand har dock skrivit i ett medlemsbrev att partiet fortsätter framåt, och kommer att ställa upp i EU-valet 2019, samt att man har ”våra bästa dagar framför oss, inte bakom oss”. Det är för tidigt att säga vilken strategi man har inför 2022.

6. Vilka argument används ev. mot valsamverkan inom AfS?

Har för mig att Jeff Ahl har sagt att man är villiga att samverka med andra partier, eftersom det är något som är fundamentalt om man vill kunna genomföra sin politik i praktiken. Jag har genom olika uttalanden tolkat det som att ledningen ser ett eventuellt samarbete med SD (eller andra partier) som något naturligt, men att man då inte ska vika sig och kompromissa bort sin centrala politik.

Vi vanliga medlemmar har aldrig diskuterat frågan om valsamverkan med andra partier eftersom vi var upptagna med att tänka på annat. I nuläget är dock frågan om valsamverkan inte aktuell. Till höger om oss finns bara NMR (som på köpet är rena nationalsocialister), och SD vill inte ta i AfS ens med tång.

7. Är de argumenten hållbara eller ohållbara enligt Valsamverkanspartiets analys?

Kan inte riktigt svara på den frågan.

8. Jag är tacksam för dina svar, även om analys saknas och att det ohållbara argumentet ”inte ska vika sig och kompromissa bort sin centrala politik” alltså är ogiltigt argumentationsfel i en valsamverkan, eftersom varje riksdagsman har rätt att rösta som denne vill i riksdagen, men du, eller dina partikamrater, kan alltid återkomma med förtydliganden i kommentarsfältet eller via vår meddelande-kanal. Tror du att det kan vara en intern sekterism som gör det svårt för dig som partimedlem att ta in ett nederlag eller inse de argumentationsfel som ditt parti ev. gör?

En viss sekterism förekommer såklart, som i alla partier. Man var under valrörelsen närmast ”övertygad” om att få minst 1-2% – lågt räknat. Men anledningen till detta beteende berodde nog också på att det gick tämligen bra för partiet; exponering i media, tusentals medlemmar, lyckade torgmöten m.m och att det gick en nationalistisk våg i Västvärlden.

Jag vill förtydliga att jag inte har svårt att ta in valresultatet. Insåg efter valdagen hur ”insnöad” man hade varit. Numera hyser jag en annan, mer realistisk uppfattning på svensk väljaropinion.

Ärligt talat; jag tror inte att gemene medlem i AfS, eller något annat parti, bryr sig så mycket om ev. argumentationsfel. Som aktiv medlem i ett parti är man ofta, som jag upplevt det som, ganska så ”hjärntvättad” ideologiskt och har svårt att ta in argumentstekniska problem med den ideologiska/partipolitiska retoriken.

Själv tänkte jag inte på det, utan ”red på” AfS retorik och argument. Samma sak i de andra partierna som jag varit aktiv i. Sånt förekommer i alla partier har jag fått uppfattningen om.

10 . Jag vet inte om budskapet från AfS ansågs vara för ”extremt” av många väljare. Kasselstrand verkade övertala en hel del feminister om olämpligheten att försvara massinvandringen av våldtäktsmän och hedersvåldskulturer, vilket säkerligen ofta uppfattas som mer extremt, i alla fall av de som blivit våldtagna av ”berikarna”, eller de som fortfarande röstar på SD.

Däremot kanske väljarna inte ens tänkte på AfS, eller kanske inte uppfattar skillnaderna mellan Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige, eftersom ingen debatt pågick mellan SD och AFS, i de fulmedier som mörkade AfS, medan de spottade på SD febrilt, vilket tycks gynna SD och missgynna AfS. NMR fick däremot en hel del uppmärksamhet i fulmedia, till synes för att få de extrema riksdagspartierna att framstå som godheten. Vad anser du om den snedvridna rapporteringen i fulmedia?

”Fulmedia” hade rätt i vissa reportage, fel i andra. Bl.a. påstods det att vårt valutskick ”Dags att åka hem” var specifikt riktat emot bara invandrare. Detta var helt fel, vi delade ut till alla utan att bry oss om vilka brevlådorna tillhörde. Till det kan jag säga att AfS inte heller är ett ”rasistiskt” parti. På torgmöten och dylikt har även intresserade invandrare varit mer än välkomna att delta i partiets aktiviteter.

På valfinalen i Kungsträdgården påstods det att vi bara var ett par hundra man på plats, trots att interna uppskattningar visade på att det var betydligt fler där. Jag håller inte med de AfS:are som ansåg att vi var ”bojkottade” av media. Liksom, varför ska vi förvänta oss att MSM ständigt ska skriva om ett nybildat parti som varken ställt upp i val förut eller har någon makt?

Generellt sett ansåg jag att medieexponeringen varierade i objektivitet. Expressen och SvD var schystas. DN, Aftonbladet, och SVT var sedvanligt subjektiva. Får man bara 20 000 röster trots hundratusentals utdelade valfoldrar och viss uppmärksamhet i media, så anser nog väljarna partiet som extremt. Tyvärr.

11. Det pågår också förminskande propaganda mot småpartier, rent generellt, samtidigt som 4%-spärren, som infördes 1971, utgör en mental spärr för många av de som de som röstar. Vad anser du om detta?

4% spärren är bra anser jag. Det är svårt att kunna styra ett land med för många partier representerade, vilket den nuvarande cirkusen med regeringsbildningen påvisar. Det måste helt enkelt finnas ett visst betydande folkligt stöd för åsikterna för att dessa skall förtjäna att få plats i Riksdagen.

Jag tror att riksdagsspärren snarare kan ”peppa” småpartier att arbeta hårdare mot riksdagsmålet. Dock, riksdagspolitikerna bör inte säga till väljarna att ”rösta inte på det partiet, det är bara en bortkastad röst”, eftersom alla medborgare i Sverige har rätt att bestämma sin egen röst.

Det måste finnas en mångfald av olika åsikter i en demokrati, och sådana uttalanden ger inte några demokratiska signaler anser jag. Observera att det som jag här uttalar mig om bygger på mina egna uppfattningar. Jag kan mycket väl ha fel, och tar inte på mig att vara en officiell företrädare för partiet.

(Avsaknaden av nummer 12-19 beror inte på avsaknad av frågor eller svar)

20. Det är uppfattat att du uttalar dig med egna uppfattningar och inte tar på dig att vara en officiell företrädare för AfS, men eftersom de inte svarar på tilltal så är jag glad att du försöker hjälpa mig att förstå hur AfS ev. tänker.

Insiktsfullt att inse hur ”insnöad” och ”hjärntvättad” du varit i AfS. Jag tror, precis som du, inte att det är specifikt för AfS. Det kräver högre nivå av medvetenhet för att inse detta. Har du mediterat i stillhet eller hur nådde du denna höga medvetande-nivå?

Aldrig funderat på det riktigt. Svårt att riktigt svara på den frågan. Men har väl alltid känt en viss misstänksamhet och skeptsis inom mig. Men verkar politiken och partiarbetet i allmänhet bra så stödjer jag det!

21. Tror du kanske att det är ”insnöad” och ”hjärntvättad” attityd som gör att gemene medlem i AfS och andra partier inte bryr sig så mycket om ev. ohållbara argumentationsfel?

Definitivt är det så! Har märkt av det i flera partier.

22. Tror du inte att ökad medvetenhet, om olika former av osanning, skulle kunna hjälpa alla att se mer tydligt vad ni bör göras för Sveriges och världens väl?

Jag är ingen partistrateg, och kan inte heller riktigt ge ett bra svar på den frågan.

23. Tror du att ”Dags att åka hem”-utskicket, där människor uppmuntras till utvandring/återvandring, var för okänsligt och därför kanske var olyckligt för er, med tanke på att det kanske kändes hemskt för legala invandrare, riktiga barn och kanske riktiga flyktingar, som AfS kanske inte inriktade uppmaningen till? Kan AfS ev. behöva hjälp med den emotionella framtoningen?

Blir svårt att ändra vår ”framtoning”. AfS Trade-mark är att vara ett betydligt radikalare parti än SD. Vi ändrar inte vår politik bara för att den uppfattas som för ”hård/radikal” av en del människor. Om Sverige behöver återvandring, så måste någon också ta upp frågan politiskt. Detta är AfS uppgift.

24. Tycker du själv inte att det hade varit mer rättvist om AfS hade nämnts i relation till AfS ungefärliga storlek i opinionsundersökningar?

Låter konstigt och otroligt krångligt/svårkontrollerat enligt mig om det skall finnas någon slags norm för hur mycket man bör nämna/rapportera om ett parti i medierna. Media rapporterar om det som verkar intressant för dem helt enkelt. Det är ganska rimligt. Hade jag en nationalistisk och invandringskritisk medieplattform hade jag inte heller velat göra reklam för t,ex FI, annat än att sänka deras parti genom argumentation i artiklarna. Hoppas du förstår hur jag resonerar.

25. Anser du verkligen inte att fulmedia borde tänka på det faktum att nya partier befinner sig i underläge p.g.a. av den 4%-spärr som de stora partierna uppfunnit för att trycka ned dem?

Nej, jag står fast vid min åsikt. Hade det inte funnits en 4%-spärr så hade det blivit ännu svårare att få till en regering, samt att det hade suttit massor av allehanda ”knäppskallar” i Riksdagen som alltför lätt hade kunnat komma in. Notera att även om jag delvis ogillar många av landets nuvarande och etablerade politiker, så anser jag inte automatiskt att alla dem är ”förrädare” eller dumskallar. Det finns en god tanke bakom 4%-spärren. Att sedan L och MP till varje pris inte vill ha ett nyval för att inte falla ur är sedan lite patetiskt, men jag förstår dem. Kanske snurrade in på annat, men kan vara intressant för dig att höra kanske.

26. Förväntar du dig verkligen inte någorlunda rättvis objektiv uppmärksamhet från medier i en demokrat?

Nej. Tidningar såsom Aftonbladet, DN och så liknande styrs av privata aktörer som har rätt att rapportera och vinkla hur dem vill. Samma rätt som t.ex ger oss nationalister att ge ut och skriva tidskrifter ur vår tankevärld och tolkningar. SVT och SR är också indirekt kontrollerade av vänstermakter, vilket avspeglas rätt tydligt i många av deras program. Tror inte att någon medierapportering kan vara riktigt objektiv i det allt mer polariserade Sverige. Antingen är man för systemet, eller emot.

27. Har du frågat SD-väljare om vad de tycker om AfS och hur de tänker när de röstar?

Japp! Många SD-väljare som jag har pratat med säger att de gillar AfS politik, men att det är en bortslängd röst att rösta på dem. Tror att AfS får en svårare sits nu när SD gick sämre än väntat, för då kommer nog många potentiella AfS-väljare att stödrösta på SD istället. Andra SD:are är mer kritiska. Inom SD kallas AfS internt för ”Alternativ för Sparkade”.

28. Du anser alltså att den spärr, som förhindrar många människor från att rösta på AfS, är bra? Tror du att det är fler i AfS som anser detta?

Har aldrig hört någon i AfS kritisera den nuvarande riksdagsspärren, så jag tror absolut att det finns stöd för detta. Snarare blev folk mer motiverade att hjälpa till i valrörelsen p,ga utmaningen. Siffran 1200 (tror det) valaktivister säger sitt tydliga språk.

29. Nederländerna har ingen spärr och har fler partier representerade, men tydligen ingen svårighet att bilda regering. Varför skulle det vara svårt att styra ett land med fler partier representerade? Tror du inte att det hänger mer på kreativiteten, prestigelösheten, hövligheten och ett deliberativt samtalsklimat i nationen?

Sverige är för det första inte Nederländerna. Sverige har under tusen år för det mesta styrts av en stark centralmakt, av en konung eller ett fåtal större partier. Parlamentarism i dess nuvarande form överhuvudtaget kan verka som fel system, tänker jag ibland – om vi tittar på hur det har sett ut historiskt.

Sverige behöver inte tre ”konservativa” partier, tre liberala, och två socialistiska. Vi har en enormt splittrad riksdag, vilket ställer till det på många sätt, anser jag. Kanske kommer lite i konflikt här med mina tidigare utspel och mitt stöd till AfS, men jag vill bara påpeka det.

Att jag ännu stödjer AfS är för att det är det enda partiet som verkar ha de bästa lösningarna på samhällets största problem. Som AfS:are vill jag inte bara att mitt parti skall bli ett stödparti till det stora SD, utan på sikt ta deras plats som det enda nationalistiska partiet i Sveriges Riksdag, hur små chanserna än må vara.

30. Du tycker att det måste finnas ett visst betydande folkligt stöd för åsikterna, för att dessa skall förtjäna att få plats i Riksdagen och i medierna, men är inte det lite som hönan och ägget? Känner ingen till dem, så kommer de väl knappast få stöd?

Då är det upp till de som startar upp ett parti att föra ut de åsikterna till folket. Alla kan inte åka på en räkmacka.

31. Hur ”peppad” kände du dig att ”arbeta hårdare” efter valresultatet?

Jag är trött på svensk politik just nu, men jag känner i nuläget att det definitivt kan vara värt att fortsätta arbeta. AfS var inte helt okänt för väljarna (näst största parti utanför riksdagen och viss publicitet i medier av olika slag). Om svenskarna har gett oss betyget 0,3% av rösterna, så måste vi bli bättre på att helt enkelt övertyga svenskarna på olika sätt varför vår politik är den bästa för Sverige och varför vi behövs i Riksdagen istället för SD.

32. De stora riksdagspartierna har skapat 4%-spärren, så varför skulle de INTE använda retoriken ”bortkastad röst”, när det gynnar de stora riksdagspartierna att säga det, och det dessutom i princip är sant, när småpartierna faktiskt inte valsamverkar mot den spärren, som de stora partierna skapat för att inskränka demokratin?

För AfS blir det otroligt svårt att få till en valsamverkan då vårt parti i stort sett är unikt bland den stora uppsjön av småpartier utanför spärren. Det finns inget intresse av valsamverkan helt enkelt. Jag förstår varför de stora partierna ständigt pratar om ”bortkastad röst”, men det känns ändå fel att använda det språkbruket på något sätt hävdar jag.

33. Du vill ha en ”mångfald av olika åsikter i en demokrati”, men med 4%-spärren och en fulmedia som är kontrollerad av främmande makt och ljuger unisont, samt inte släpper fram nya initiativ, Hur ska det då kunna bli en verklig mångflad av åsikter, anser du?

Genom hårt arbete och engagemang. Det är idag absolut möjligt sätt nå ut till människor och få dem engagerade och upplysta genom exemplevis sociala medier.

34. Så. några slugiltiga frågor. AfS ska alltså ”Framåt!”, likt Annie Lööfs ”Framåt!”, eller likt Macrons ”En Marche!”, Sossarnas ”Alla ska med”, eller Aschbergs ”Häng med!”, utan att ifrågasätta vart? Tror du verkligen att partimedlemmarna gillar denna form av floskel-retorik?

Ingen aning.

35. Du sade inledningsvis att du drogs in genom ett ”väckelsemöte” med mycket energi och adrenalin. Är många i partiet religiösa eller med i olika religiösa sekter? I så fall vilka?

Tror du missförstod mitt yttrande. AfS:arna är inte mer religiösa än Svensson, dvs inte mycket.

36. Jag håller med dig att även SVT:s och SR:s medverkan till bristande objektiv granskning är tydlig. Du menar alltså att fulmedierna, som ägs till ca 95% av en liten sekt, samt denna s.k. ”public service”, som alltså kontrolleras politiskt indirekt, av fåtalet representanter, som är lojala med monopolkapitalisterna, vilka du kallar ”vänster” men jag kallar ”extremkapitalister”, alltså ska har rätt att rapportera och vinkla hur de vill, utan hänsyn till vad som är sant, samt utan rätt till dementier om osanna påståenden, och att ni ”nationalkapitalister”, s.a.s., står er tillräckligt väl i den konkurrensen, genom att ge ut och skriva tidskrifter ur er egen tankebubbla, med era egna tolkningar?

Ser du ingen risk att samhället blir väldigt splittrat när medierna INTE utgör ett mer objektivt sakligt, rationellt forum för hövligt meningsutbyte baserat på evidens, isället för osanna sekterisktiska agendor som bekrigar varandra med olika former av osanning?

Jag kommer inte ihåg vad jag skrev ang medierna/PS. Frågan man kan ställa sig är egentligen vad som egentligen är ”sakligt” och ”opartiskt”? Men att det kommer ut många olika åsikter och tolkningar i ett samhälle är bra tror jag, både höger- och vänsteråsikter. Däremot är det ju ett problem att de stora medierna och tidningarna är kraftigt dominerade av vänstern. Det behövs liksom ett stort och folkligt mediealternativ som står långt ut till höger, för att balansera ut det.
Har du bevis för att alla etablerade medier styrs av sionister? Upplever det ofta som att svenska medier snarare avskyr Israel. George Soros untantaget, men han är globalist och inte sionist.

37. Endast Jeff Ahl inser, enligt dig, att samverkan med andra partier är fundamentalt om man vill kunna genomföra sin politik i praktiken i en demokrati. Hur bedömmer du chanserna för att hans mening ska kunna slå rot bland medlemmarna, eller att han blir ny ledare för partiet, och när kommer det i så fall ske, tror du?

Vi har aldrig riktigt pratat valsamverkan i AfS, och jag tror att intresset för det i nuläget är minimalt. Men som sagt, kanske ett visst samarbete med SD i framtiden om vi kommer in i Riksdagen och det finns praktiska behov av det.

38. Det är alltså din åsikt att AfS inte vill bry sig om ev. argumentationsfel, d.v.s. att medlemmar i AfS INTE kommer vara motiverade att förstå hur man resonerar mer korrekt? Det låter mycket märkligt och bisarrt. Hur har du kommit till den slutsatsen? Vad blir i så fall konsekvenserna och slutmålet för Sverige med detta sätt att resonera tror du?

Tror man stenhårt på sin sak så skiter man i om argumentationen är felaktig eller saklig. Sådant finns i alla rörelser och är ett resultat av en stark ideologisk och social tro. Sossarna har exempelvis kallat SD för ett fascistparti hur länge som helst nu trots att det är uppenbart att det inte är så. Hur det skulle bli för landet i detta fall om AfS fick bestämma har jag inte tänkt på, bara att samhället i sin helhet kommer att bli tryggare och bättre,

39. Har du kollat igenom olika hållbara och ohållbara argument för valsamverkan? Och i så fall, vad tycker du själv om dessa argument? Stämmer det eller stämmer det inte och i så fall varför?

Jag har skummat igenom dem. Tycker att de funkar sådär.

40. Du skriver att AfS kan få folket mer engagerade och upplysta genom exemplevis sociala medier. Vilka sociala medier tänker du på och hur ser ägarförhållanden, kontroll, yttrandefrihet och censur ut i dessa sociala medier? Tycker du verkligen att du blir ”upplyst” genom de sociala medier du använder? Vilka?

Facebook, Youtube primärt. Dessa ägs av stora koncerner i USA som är vänstervridna. Därför är det ett problem att partiet ständigt riskerar att bli censurerat där. Men i nuläget finns det inga andra alternativ då dessa plattformar är centrala om man vill nå ut till den breda massan. Ja, jag tar dagligen del av åsikter och uttalanden ifrån sociala medier. Dessa har kommit att forma min politiska världsåskådning på flera viktiga sätt. Nu tänker jag inte svara på fler frågor. Posta ditt inlägg, länka, så hör jag av mig om något behöver ändras eller tas bort/läggas till. Dina frågor är ganska svåra att svara på.

Avslutning av intervjun

Du frågade mig om evidens ”för att alla etablerade medier styrs av sionister”

Bonniers ägande ökar.
https://newsvoice.se/2019/02/bonniers-makt-mittmedia/
Deras tidningar är mycket bombliberala i linje med israel-lobbyn i USA. Är alltid på Israels linje, förmodligen p.g.a. nazi-sionism.

Familjen Hjörnes ägande har minskat, men de har tydligen tagit ut mycket vinster som aktieägare de senaste åren ändå, förmodligen p.g.a. nazi-sionism.
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/03/06/ljuger-gp-om-israels-ockupation-av-palestina-lat-oss-titta-pa-evidensen-nationernas-forbund-1922/
https://www.expressen.se/gt/familjen-hjorne-tappar-kontrollen-over-stampen/

Liknande beteende i Sverige som i USA.
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/05/10/oversattning-paul-craig-roberts-hur-informationen-kontrolleras-av-washington-israel-och-troll-vilket-leder-till-var-forodelse/

Med nazi-sionism avser jag de som stödjer det som General Golan från israel jämför med nazismen.

https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/05/23/omkoppling-av-tankemonster-tva-israeler-jamfor-israel-med-nazismen-under-hitler/

Jag tackar dig som AfS-medlem för dina svar. Du kan alltid komplettera dina svar via kommentarsfältet om du vill det.

3 reaktioner till “Granskning Sverige – Intervju med en anonym medlem i AfS om svaghet, styrka, valanalys och valsamverkan

Välkommen att kommentera!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.