Analys av rödgrön valsamverkan – Nästan enbart hållbara argument för en rödgrön valteknisk samverkan

Jag har här analyserat och samlat argument för och emot valsamverkan, samt avslöjat desinformation och argumentationsfel som dysterkvistar använder sig av för att sprida negativitet och passivitet.

(Jag har tidigare tagit upp ämnet två gånger, men p.g.a. att vi har förändrat partiets inriktning till att bli en ”rödgrön” valsamverkan, p.g.a. en mycket givande intervju med Kommunistiska partiet, samt det faktum att tre decenniers marknadsliberal EU-vurmande globalistisk ojämlikhetspolitik har lämnat ett stort rödgrönt vakuum i svensk politik, så har jag nu sammanställt dessa argument och dessutom förändrat innehållet något.)

Jag har bl.a. tittat på:

 1. Hur vår egen godtrogenheten är vår fiende mot valsamverkan

 2. Vad som kan motivera fienden att bekämpa valsamverkan

 3. Hur man känner igen potentiella fiender mot valsamverkan

 4. Delvis hållbara argument mot valsamverkan

 5. Helt ohållbara argument mot valsamverkan

 6. Helt hållbara argument för valsamverkan

 7. Positivt och negativt för valsamverkan i framtiden

 8. Vad gör man om det egna partiet inte vill valsamverka?

Detta är alltså en informativ källa för varje parti som ligger under eller nära 4%, så att dessa partiers medlemmar fattar hållbara rationella beslut för sig själva och för det egna partiet, även om agenter, eller människor som de har manipulerat, skulle motverkar detta internt.

1. Hur vår egen godtrogenheten är vår fiende mot valsamverkan

Bild på Bertrand Russell”Ett av de främsta hindren för intelligens är godtrogenhet, och godtrogenhet kan minskas enormt genom instruktioner i de vanligaste formerna av osanning. Godtrogenhet är ett större ont i nutid än det var tidigare, eftersom, tack vare tillväxten av utbildning, är det mycket lättare än vad det brukade vara att sprida felaktig information, och tack vare demokratin, är spridningen av desinformation viktigare än förr för de som håller i makten.”
/ Bertrand Russell (Källa: Demokraticitat Vetenskapliga partiet)

Så var INTE godtrogna, men både öppna och skeptiska! Sök sanningen! Var medvetna om  maktens manipulerande psykopater i politiken, som INTE vill att ditt favoritparti ska ta mandat i Riksdagen, men var inte för paranoid heller! Det finns sannolikt många fler riktiga och hederliga vänner som du kan lita på, trots att ni inte är partikamrater, eller inte är eniga om allting.

2. Vad som kan motivera fienden att bekämpa valsamverkan

För att kunna föreställa sig vilka som är infiltrerande agenter, utan att bli helt paranoid, så bör man, likt i varje brottsutredning, eller likt varje grävande och granskande journalist, alltid fråga sig: – Vem gynnas? – Cui bono? Betalning eller någon form av grupptänk eller sekterism ligger med stor sannolikhet, bakom varje infiltration. Vi bör heller inte analysera detta alltid och jämt, men kanske särskilt någon gång ibland, när något verkar märkligt, oförklarlig eller bisarrt?

Fienden skulle ex. kunna vara:

2.1 Släktingar eller vänner (s.k. vänskapskorruption) som har ett stort intresse av att nya/små partier inte kommer över 4%-spärren och utmanar en väns egna mandat, position, ev. korruption och födkrok.

2.2 Medlemmar i andra partier/organisationer som ev. känner sig hotade av partiets utveckling och vill ta över kontrollen genom s.k. entrism.

2.3 Betalda SÄPO-agenter, eller olagliga hemliga informationsbyråer, som spelar in samtal på medlemsmöten, men inte i syfte att skydda sig själva eller rikets säkerhet, men snarare för att åsiktsregistrera och därmed agerar politruker åt sittande etablissemang, fastän detta är olagligt.

2.4 Betalda agenter för banker och mediemoguler, vilka har stor makt över samhällets media-utbud och sannolikt även över en hel del svenska politiker, via både mutor och genom att snärja dem. De vill ha kvar sina marionetter. Vissa av dessa marionetter finns sannolikt listade här och här.

2.5 Vissa av medias journalister som wallraffar.

Siktet för presstituerad media är ofta inriktat på att skapa negativ uppmärksamhet till mycket kontroversiella marginella partier. Det fyller minst tre syften. Dels att utgöra en avledningsmanöver som mörkar mer balanserade småpartier, vilka kan berika demokratin, dels att få ägarnas marionetter att framstå som ”godheten” i kontrast till ”ondskan” som det raljeras mot, dels att skapa den konflikt som dessa parasiter livnär sig på.

3. Hur man känner igen potentiella fiender mot valsamverkan?

3.1 Genom att analysera individers kontaktnät och släktskap kan man ibland finna denna vänskapskorruption.

3.2 Betalda agenter för banker och mediemoguler, känner man eventuellt igen genom att de försöker locka in folk på dåliga saker, vilka gör att de kan skaffa sig en hållhake. Detta är sannolikt det billigaste sättet för bankmaffian och ger dem sannolikt ofta livslång makt över veka individer.

3.3 Unga kvinnor som vill leda in samtalet på sex med äldre män, eller visar upp sig på ett sexuellt sätt, är en brasklapp.

3.4 Hotfullhet. Kvinnor tycks vara särskilt känsliga för psykopaters hot, men hoten kan man oftast ignorera, eller enbart rapportera till polisen.

3.5 Försök att muta dig, ex. med hemliga konton i skatteparadis, eller erbjuda avtal om framtida positioner, något vars sannolika existens har noterats i filmen ”Godheten” av Stefan Jarl.

Men var på er vakt och se upp för snärjningsförsök, frestelser eller underkastelse för hotelser! Var heller inte naiv och tro att sådan svaghet är något bra för varken dig, ditt eftermäle, din familj eller framtidens generationer!

Faller du för försöket så är detta enbart en direkt hållhake på dig. Dina positioner i näringslivet eller din feghet, efter avslutat uppdrag, är dåliga både för ditt parti och ditt eftermäle.

3.6 Drevning, karaktärsmord och riktiga mord.Fungerar inget av dessa försök att snärja dig så kan psykopaterna även betala agenter för drevning och karaktärsmord, eller t.o.m. politiska mord.

När det hela når den nivån så kom ihåg att psykopater har inga mediaetiska spärrar! Exempel på politiskt mördade hjältar är ex. Mahatma Gandhi, Olof Palme och Anna Lindh, samt försöken att mörda Fidel Castro och förmodligen det lyckade mordet på Hugo Chavez, samt avrättningen av John F Kennedy och Salvador Allende.

Men var INTE rädd! Ovanstående hjältar är undantag som utmanade korruption och hemliga sekters agendor. Alla dör en dag, antingen som en girig lort eller som sanna hjältar, likt hjältarna ovan. Vidtag rimliga åtgärder och var INTE naiv! Då kommer du förmodligen leva länge och göra stor nytta för framtidens generationer, få ett gott eftermäle och ha ett mycket gott och meningsfullt liv.

3.7 Betalda poliser, betalda SÄPO-agenter, betalda vänner, eller släktingar som wallraffar, eller journalister själva som wallraffar känns igen på att de sällan eller aldrig har avvikande åsikter eller sticker ut nämnvärt, eller kan de verka orimligt nervösa, vara onaturligt tysta eller ställa onormalt många frågor eller att du får en känsla av att de fiskar efter kontroversiella uttalanden. De klär sig oftast i neutrala färger och gör inte mycket väsen av sig i gruppsammanhang och de ställer heller inte upp på listor i valet och vill inte bli valbara och vill inte ta något övrigt ansvar.

3.8 Olagliga hemliga informationsbyråer, eller Stay behind, är experter på övervakning och är förmodligen mycket svåra att upptäcka. Att fånga dem med fingrarna i syltburken kräver sannolikt välplanerade fällor, eftersom IB-affärens klumpighet sannolikt har tränats bort.

4. Delvis hållbara argument mot valsamverkan

4.1. Argument: Det kommer bli en massa tokiga partier som har chansen att komma in om alla små partier får chansen att ta sig över 4%-spärren.

Motargument: Det är en personlig värderingsfråga. Varje individ i en demokrati måste fundera på vad som är intelligent och vad som är tokigt! Det är allas vårt ansvar.

Vi har politiker och partier i Sverige, som en stor majoritet anser gör massvis med tokiga saker, ex. vill sälja vapen till diktaturer, gynnar välkända terrorsekter, vill delta i krigsförbrytelser i strid med FN:s regler, köper föråldrade ineffektiva vapensystem av USA, vill förstöra landets totalförsvar genom frihandel, vill ge enorma mängder pengar till EU-byråkatin, eller tror på absurd tillväxt, etc.

Det är sådana tokerier i de existerande partierna som gör att det startas nya partier. Gör detta automatiskt nya partier till mer tokiga än de existerande? -Tveksamt.

Jag tycker att små partier ofta har vettiga frågor som de tar upp, som verkligen skulle behöva få uppmärksamhet i Riksdagen, men visst anser jag också att det finns en hel del tokigt i många nya/små partier också, men det är ju en personlig värdering.

4.2. Argument: Vi kommer bli sammankopplade med andra partier.

Motargument: Det är ett delvis korrekt argument. Fienden (och de som de lurats av fienden genom deras medier) kommer givetvis göra allt för att skuldbelägga de valsamverkande partierna på olika vis. Argumentationsfelet kallas ”skuld genom sammankoppling” , men att våra fiender kommer använda detta argumentationsfel mot oss är naturligtvis inget hållbart argument mot valsamverkan, förutom det faktum att argumentationsfelet kommer övertyga naiva människor.

Sanningen är att kandidaterna, som medverkar i Valsamverkanspartiet, kommer stå på listan med sin egna partibeteckning intill sina namn och givetvis kommer associeras med sina egna partier först och främst.

Sanningen är att kandidaterna, vid inträde i Riksdagen, har full frihet att rösta och skapa allianser hur de vill, oavsett partitillhörighet, precis som alla andra politiker i Riksdagen.

Skuld genom sammankoppling är alltså ett argumentationsfel och därmed ogiltigt. Det kan liknas vid att anklaga Vänsterpartiet för att vara emot muslimer, eftersom de går till val i ett valsystem där det islamistkritiska Sverigedemokraterna ingår, vilket naturligtvis är ett fullkomligt befängt argument. Vänsterpartiet måste givetvis gå till val i det demokratiska system som vi har, om de vill kunna påverka, precis som att nya partier och småpartier är tvingade att valsamverka om de vill komma över 4% och kunna påverka i vårt demokratiska system.

4.3. Argument: Vårt parti är redan en slags valsamverkan med en intern direktdemokrati. Vi har många olika åsikter. Gå med hos oss!

Motargument: Ett delvis korrekt argument från de flesta interndemokratiskt styrda partier. Problemet är att människor kan vara oeniga med majoriteten i olika partier, eller med ledningen av olika partier. Vissa frågor är så viktiga för vissa individer att detta inte duger.

T.o.m. i Direktdemokraterna, vars intention officiellt är att vara ett 100% direktdemokratiskt parti, där alla alltid är tänkta att bli representerade mandatmässigt, kan anses ha allvarliga brister. Det kan ex. vara en mycket stor politisk demokratifråga för människor att Direktdemokraternas diskussioner är potentiellt shadowbannade i en digital black-box, även att säkerhetsnivån, för kommunikation och röstning, med tanke på trojaner och ofria plattformar som bygger på dold kod, ex. kan anses vara demokratiskt oacceptabelt.

Man kan alltså vara mycket oenig i den politiska åsikten om hur direktdemokratin ska genomföras, även om man är för direktdemokrati och gärna valsamverkar.

4.4. Argument: Mindre partier har ändå ingen chans att påverka politiken även om de valsamverkar.

Motargument: Det är delvis sant att ett parti som får väldigt få röster, trots valsamverkan, inte kommer kunna påverka genom någon vågmästarroll, men argumentet är ändå ohållbart, eftersom representativ demokrati FAKTISKT går ut på att folket ska välja vilka partier som ska påverka och styra landet och att de partier med flest röster ska få mandat att faktiskt göra det.

”De största småpartierna” kommer, om jag har räknat rätt att hjälpas in av partier som får mindre än ca 0,29% av väljarstödet. Det blir givetvis lättare att få vågmästarroll om man som mindre parti valsamverkar sig över 4%. Valresultatet på valdagen är heller aldrig skrivet i sten. Det är alltså ren osanning att mindre partier inte har en chans. Visst har de en chans, och definitivt en betydligt bättre chans om de är motiverade att valsamverka.

5. Helt ohållbara argument mot valsamverkan

5.1. Argument: Vi vill inte ingå i en allians med gemensam politik.

Ett Helt ohållbart argument. Valsamverkan innebär INTE en helt gemensam politik och INTE en ”politisk allians”, men förmodligen enbart fåtalet gemensamma röda och gröna frågor och valsamverkan mot 4%-spärren.

5.2. Argument: Det är olagligt.

Ren lögn. Det är helt evident lagligt. KD kom in genom valsamverkan Centern. V och S har valsamverkat också. Det finns ingen lag mot valsamverkan. Även om det hade funnits en sådan lag så kan man inte förbjuda människor att bilda partier där människor med olika åsikter faktiskt ingår och därefter blir partilösa eller oberoende eller byter parti under mandatperioden.

5.3. Argument: De små partierna riskerar att hamna i skuggan av de stora partierna i en valsamverkan.

Ett ohållbart argument. De små partierna befinner sig redan i mycket stor medieskugga, så vida de inte hjälper etablissemangets marionetter att framstå som ”godheten” förstås.

5.4. Argument: För många riksdagspartier kan skapa en trögstyrd och potentiellt lamslagen riksdag som är svår att överblicka.

Argumentet håller inte. Idag är Riksdagen trögstyrd och lamslagen av tre block eller bildar ofta, alltför sent, oheliga allianser för att motverka en växande folkvilja.

Många små partier hade sannolikt lättare kunnat bryta dödläget. Det är i länder med valspärrar, ex. Tyskland och Sverige, som regeringsbildning går väldigt trögt, medan det i Nederländerna, som saknar valspärrar, inte är några som helst problem att bilda regeringar.

5.5. Argument: Valsamverkan gynnar främlingsfientliga partier.

Osanning. 4%-spärren började sin karriär med att hota KD:s inflytande. Dagens 4%-spärr gynnar helt evident SD, hotar Miljöpartiet och Liberalerna, samt har fullkomligen krossat många små partier som INTE är s.k. ”främlingsfientliga”, ex. Feministiskt initiativ, Piratpartiet, Enhet, Kommunistiska partiet etc. Således håller inte argumentet.

5.6. Argument: Valsamverkan kan ge makt till nazister och rasister.

Argumentet är helt ohållbart. Det är istället fulmedia och fulpolitiker som ger makt till nazister och rasister genom att de gynnar ojämlikhet kombinerat med diametralt annorlunda kulturer, vilket skapar hat, samt därefter angriper främlingsfientlighet och nazism i sin falska godhet, vilket kan göra att vissa människor ställer sig i en osund motposition.

Fulmedias ständiga fokus på konflikten är egentligen en god anledning att låta partier som anses vara ”ondskan” få vara med, OM de andra valsamverkande rödgröna partierna kan acceptera en sådan ”gerillamarknadsföring”, men det bestämmer givetvis de valsamverkande partierna tillsammans.

Det är ofrånkomligen så att en sådan valsamverkan med ”ondskans partier” skulle öka intresset enormt för de valsedlar som sprids av de medverkande. Detta skulle kunna skapa fred, enhet och harmoni i vårt samhälle och ta oss bort från det kaos som befintliga fulpartier och fulmedier har skapat.

Ytterligare en trevlig effekt är naturligtvis att det kan göra det lättare för medlemmar i ”ondskans partier” att byta partier, om de inte känner sig attackerade från alla håll och kanter, men att deras naturliga känslor och rädslor bemöts med empati och acceptans istället för hat.

Om sådan bred samverkan skulle ske, samt minska konflikten i samhället, så är det följaktligen heller INTE ”ondska” att valsamverka med ”ondskans partier”, men äkta godhet i kontrast till den falska godheten som, helt evident, har skapat konflikten.

5.7. Argument: Mindre partier har inte mycket att vinna på att valsamverka med större partier som de inte har något gemensamt med.

Ett helt ohållbart argument. Hur stort ett parti blir väljer FAKTISKT folket på valdagen. Alla partier har mycket god chans att växa och vinna mandat, OM de tilltalar folk, samt OM de valsamverkar sig över 4%-spärren, vilket gör att människor blir mindre benägna att taktikrösta på sämre partier som ligger över 4%-spärren. Alla småpartier har allting att vinna på valsamverkan.

5.8. Argumentet:  Valsamverkan är bättre med en gemensam styrelse som diskuterar och röstar internt hur de ska använda sitt gemensamma mandat.

Argumentet undergräver sig självt. Om man har en gemensam styrelse som skapar en ny gemensam politik så är det, i min mening, ingen ”valsamverkan” längre, men ett nytt parti med en ny politik, vilket förmodligen kommer uppfattas som sämre för de allra flesta som är inblandade, vilket sannolikt kommer undergräva stödet för den. Partierna i en valsamverkan kan ha några gemensamma stora frågor, men de måste också profilera sig för att kunna behålla sina väljare och för att kunna attrahera fler väljare.

6. Helt hållbara argument för valsamverkan

6.1. Fyraprocentsspärren finns i det svenska valsystemet av en anledning.

Korrekt. De stora partierna ville hindra de små partierna från att få representation i Riksdagen 1971. Det ger småpartierna all anledning att försöka motverka den odemokratiska 4%-spärren på alla lagliga vis som de bara kan, INTE att lyda den reella ”demokratistölden”, som faktiskt försvårar för nya initiativ och demokratisk utveckling.

Kristdemokraterna valsamverkade sig in genom den valsamverkan som kallades för ”Centern”. V och S har också valsamverkat. Det kan även andra små och nya partier göra tillsammans genom Valsamverkanspartiet.

6.2. Argumentet: Den största vinsten för alla ingående partier i en valsamverkan är om partier utan chans till mandat, men med liknande politik, samverkar.

Argumentet tycks vara sant och orsaken till att Valsamverkanspartiet är en rödgrön valsamverkan idag. Endast om liknande partier saknar samarbetsförmåga, blir en bred valsamverkan i alla regnbågens färger motiverad och logisk.

6.3. De flesta partier påstår att samverkan mellan människor är något positivt, att de inte vill bygga murar, att de vill bygga broar etc.

Tycks vara rimliga argument. Om detta inte enbart är floskler skapade av pladdermajor, men verkligen betyder något, så måste man också vara motiverad att faktiskt bevisa det i intention och i handling!

6.4. Argumentet: Enskilda politiker kan börja sluta lyda partipiskorna om det är lätt att starta nya partier.

Helt korrekt. Det är ett utmärkt argument för vår demokrati och för missnöjda politiker att starta nya partier, samt ansluta dem till Valsamverkanspartiet. De som håller i partipiskorna, eller njuter av dem, ser det givetvis annorlunda. Det är en fråga om läggning.

6.5. Argument: Risken är att överhängande att ett litet parti i en bred valsamverkan bidrar till att ett parti med helt motsatt politik kommer in.

Argumentet är helt sant och är orsaken att Valsamverkanspartiet har ändrat inriktning och har föreslagit ett antal gemensamma punkter för en valsamverkan som är rödgrön och är tänkt att gynna 90% av de människor som har förlorat sina förmögenhet till EU-vurmare och storfinans de senaste tre decennierna. Borgerliga plattskattepartier som AfS och EU-vurmare som MED är alltså idag inte inbjudna, medan både Kommunistiska partiet och fraktionen ur KP, Framåt Sverige, är inbjudet.

7. Positivt och negativt för valsamverkan i framtiden

7.1. Negativt till vår nackdel

 • Människor använder fortfarande ofta ofri dold hårdvara eftersom de ofta är mer lättillgängliga och är billigare i inköpspris. Detta gör att människors integritet och samverkanspotential är hotad. DRM är det allra senaste hotet mot demokratin. Detta gör att små partier och en valsamverkan enkelt kan mörkas av de som kontrollerar bakdörrar till datorer.
 • Människor använder fortfarande mjukvara som är ofri och dold, ex. Windows, vilket anses vara ett sabotageprogram av många inom den fria öppna rörelsen. Sabotageprogram utgör ett hot mot varje demokrati, eftersom den maktelit som äger mjukvaran känner till bakdörrarna och kan manipulera innehållet.
 • Människor använder fortfarande sociala medier, som ägs och kontrolleras av bankmaffia och maktelit. Dessa kartlägger människors kontaktytor och åsikter, påtvingar folk sabotageprogram, ofta genom att påtvinga installation av spionerande appar som kräver tillgång till data för att fungera, data som användaren inte bör lämna ut. De påtvingar även användare s.k. icke-triviala skripts, samt kör okända algoritmer, shadowbannar de som går emot maktelitens agenda, begår triangulering av individers GPS-positioner, spionerar genom mikrofon och kameror, samt tvingar på folk fejkade nyheter genom s.k. bots, samt tillåter även skrupellös förvillande marknadsföring, samt begår utstuderad valpåverkan och begår helt oblygt t.o.m. ren censur.

7.2. Positivt i vår favör

 • Bankernas och de presstituerade mediernas makt har börjat undergrävas genom folkets tillgång till Internet, fri hårdvara och fri mjukvara.
 • Människor har numera full möjlighet att kunna försvara sig via öppna fria medier och bloggar med kommentarsfält.
 • Det finns idag lättillgänglig kunskap i hur man skiljer lögn från sanning.
 • Den ökade acceptansen av att människor sällan är helt perfekta har känslor som de inte rår för och att de gör fel ibland.
 • Acceptansen av att vi är olika och att det är ok, så länge den olikheten inte inkräktar på våra gemensamma lagar gör att utpressning blir svårare.
 • Allt fler människor använder numera öppen fri hårdvara, även om den är lite mer svårtillgänglig och lite dyrare, eftersom dessa tenderar att hålla längre och erbjuder människor den trygghet och integritet som de önskar sig. Detta ökar människornas integritet och makt över datorerna ännu mer än enbart öppen fri mjukvara.
 • Allt fler människor väljer numera att installera GNU/Linux på äldre datorer istället för att köpa en ny dator. Detta minskar bankmaffians mediers kontroll och manipulationsmakt över människor.

7. Vad gör man om det egna partiet inte vill valsamverka?

Låt säga att du har förberett dig väl, ex. genom att skriva ut dessa argument, har repeterat dem väl och sedan försöker nå ut till dina partikamrater några veckor aktivt. Skulle därefter hela partiet INTE ändra sig med dessa goda argument, fundera då ev. på att leda en fraktionering av ditt parti, tillsammans med de som har visat mental friskhet och positivitet!

Om ni då tillsammans genomför en fraktionering så kan detta få med sig en majoritet, t.o.m. hela partiet, men även få med tidigare medlemmar, människor som kanske har tappat sugen förut, men då plötsligt blir motiverade att komma tillbaka igen under ett nytt namn i en valsamverkan.

12 reaktioner till “Analys av rödgrön valsamverkan – Nästan enbart hållbara argument för en rödgrön valteknisk samverkan

 1. Pingback: Kortfattat

Välkommen att kommentera!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.