Käre Birger Schlaug – Det finns en väg ut, upp och framåt!

Birger Schlaug är i valet och kvalet mellan fyra partier. Han funderar på att lägga lapparna i en hatt och låta slumpen avgöra vilket minst dåligt parti det blir. Han är nog inte ensam.

Annonser

Birger Schlaug är i valet och kvalet mellan fyra partier. Han funderar på att lägga lapparna i en hatt och låta slumpen avgöra vilket minst dåligt parti det blir. Han är nog inte ensam.

Men hur han än kommer rösta så vet Schlaug att han kommer få dåligt samvete eller känna sig blåst. Men varför inte göra rätt långsiktigt och sova med gott samvete istället?

eugene_v_debs_80x80
”Jag röstar hellre på något jag vill ha även om jag inte får det än att rösta på något jag inte vill ha och få det.”
/ Eugene V Debs

”I’d rather vote for something I want and not get it than vote for something I don’t want, and get it.”
/ Eugene V Debs

Schlaug önskar, som så många andra, att han kunde rösta på sitt alldeles egna parti, men tror inte att han skulle komma in.

Bild på Vernon Howard
”Förhalning är ologiskt från varje synvinkel. Det är som mannen som ville korsa floden, så han satte sig på flodbanken för att vänta på att vattnet skulle rinna förbi.”
/Vernon Howard Källa:  https://en.wikiquote.org/wiki/Vernon_Howard#There_Is_A_Way_Out

”Procrastination is illogical from every viewpoint. It is like the man who wanted to cross the stream, so he sat on the bank to wait for all the water to run by.”
/Vernon Howard Source: https://en.wikiquote.org/wiki/Vernon_Howard#There_Is_A_Way_Out

…men Schlaug kan anmäla sig själv och det parti han redan har skapat till Valsamverkanspartiet, samt beställa valsedlar och skicka ut dem till alla sina vänner som kommer hjälpa honom. Jag lovar! Vi är så många som gillar dig, inkl alla fel och brister.

Tänk vilken nytta Schlaug skulle kunna göra i EU-parlamentet! OCH tänk vilket eftermäle han skulle kunna få!

Jag tror att Schalug skulle kunna ta merparten av Miljöpartiets väljare, nästan hela Partiet Vändpunkt, en femtedel av Vänsterpartiet, åtminstone en femtedel av Feministiskt Initiativ, ett rejält stycke ur Socialdemokraterna och rentutav en femtedel av Sverigedemokraterna OCH bli älskad av alla parter för bedriften.

Schlaugs initiativ skulle t.o.m. kunna gå till historien som inledningen på en demokratisk evolution och kanske det allra trevligaste på decennier i svensk politik.

Det finns så många hållbara anledningar att samverka sant, modigt, öppet, fredligt, inkluderande och effektivt. Varmt välkommen bäste Birger Schlaug!

Läser du detta och gillar Schlaug, så varför inte meddela honom om att din röst går till Valsamverkanspartiet och i själva verket är på honom eller kanske rentutav på ekologisk hållbarhet, eller båda delar.

Hållbara argument för och emot valsamverkan

Det finns argument mot valsamverkan som är hållbara, men det finns också massvis med argument som inte håller rent logiskt. Jag har därför här samlat argumenten för och emot valsamverkan och tittat närmare på dem.

Detta är alltså en informativ källa för varje parti som ligger under eller nära 4%, så att dessa partier fattar hållbara rationella beslut för det egna partiet.

Bild på Bertrand Russell
”Ett av de främsta hindren för intelligens är godtrogenhet, och godtrogenhet kan minskas enormt genom instruktioner i de vanligaste formerna av osanning. Godtrogenhet är ett större ont i nutid än det var tidigare, eftersom, tack vare tillväxten av utbildning, är det mycket lättare än vad det brukade vara att sprida felaktig information, och tack vare demokratin, är spridningen av desinformation viktigare än förr för de som håller i makten.”
/ Bertrand Russell (Källa: Demokraticitat Vetenskapliga partiet)

Så var väl medvetna om att det finns fiender i politiken som INTE vill att små partier ska ta mandat i Riksdagen. Ni kan redan vara infiltrerade av deras agenter. Vilka är då dessa fiender till ert parti?

  • Vissa rädda politiker som redan sitter vid makten som har ett stort intresse av att nya partier inte kommer över 4%, eftersom deras egna mandat då är hotade. Vissa av dem finns sannolikt listade här och här.
  • Ev. andra agenter för bankirer och mediemoguler, vilka har stor makt över samhällets media-utbud och sannolikt även över en hel del svenska politiker.
  • Vissa mediers chefredaktörer (anställda av samma bankirer och mediemoguler)
  • Vissa av medias journalister (anställda av vissa mediers chefredaktörer) Det är dessa som har i uppdrag att dominant och storvulet raljera mot utvalda småpartier för att skapa. sympati eller avsky för dem, samtidigt som ”de goda” framstår som ”goda” inför de som lurats att betrakta illusionismen, samtidigt som andra vettigare och mer balanserade småpartier mörkas helt, vilket är det värsta som kan hända för vilket parti som helst.
  • SÄPO-agenter som spelar in samtal på medlemsmöten eller åsiktsregistrerar och därmed agerar politruker åt sittande etablissemang.

Så. Nu till listan över de argument som ofta används mot Valsamverkan som är helt korrekta och faktiskt håller delvis:

1. Argumentet: Det kommer bli en massa tokiga partier som har chansen att komma in om alla små partier får chansen att ta sig över 4%-spärren. – Ja. Så är det lätt att se saken, kanske rentutav korrekt, men vem bestämmer vad som är tokigt? Vi har politiker och partier i Sverige som en stor majoritet anser gör massvis med tokiga saker. Ex. Säljer vapen till diktaturer som gynnar terrorism, vill delta i invasionskrig i strid med FN:s regler etc. Det är faktiskt därför det startas nya partier. Gör det nya partier automatiskt till mer tokiga än de existerande? -Tveksamt. Jag tycker att små partier ofta har vettiga frågor som de tar upp som verkligen skulle behöva få uppmärksamhet i Riksdagen.

2. Argumentet: Vi kommer bli sammankopplade med andra partier. -Ja. Det är ett korrekt argument. Fienden (och de som de lurats av fienden genom deras medier) kommer givetvis göra allt för att skuldbelägga de valsamverkande partierna på olika vis. Argumentationsfelet heter ”skuld genom sammankoppling” (Guilt by association), men att våra fiender kommer använda detta argumentationsfel mot oss är naturligtvis inget hållbart argument mot valsamverkan i sig. Kandidaterna som medverkar i Valsamverkanspartiet kommer stå på listan med sin egna partibeteckning intill sina namn. Kandidaterna har vid inträde i Riksdagen full frihet att rösta hur de vill, oavsett partitillhörighet. Samma sak gäller för alla politiker i Riksdagen. Sammankopplingen är därför fullkomligt ologisk och därmed ogiltig. Det kan liknas vid att anklaga Vänsterpartiet för att vara islamkritiskt, eftersom de går till val i ett valsystem där det islamkritiska Sverigedemokraterna ingår, vilket naturligtvis ett fullkomligt befängt argument, bortsett från att SD har vuxit under den tid son Vänsterpartiet på ett ohövligt sätt kallat dem ”rasister”, vilket sannolikt gett SD sympatiröster, men jag tror verkligen inte att det var syftet.

3. Argumentet: Vårt parti är redan en slags valsamverkan med en intern direktdemokrati. Vi har många olika åsikter. Gå med hos oss! – Ett helt korrekt argument från många olika partier. Problemet är att människor kan vara oeniga med majoriteten i olika partier, eller med ledningen av olika partier. Vissa frågor är så viktiga för vissa individer att detta inte duger. T.o.m. i Direktdemokraterna, vars intention officiellt är att vara ett 100% direktdemokratiskt parti, där alla alltid är tänkta att bli representerade mandatmässigt, kan anses ha allvarliga brister. Det kan ex. vara en mycket stor politisk demokratifråga för någon att Direktdemokraternas diskussioner plötsligt blev slutna och potentiellt shadowbannade. Även att säkerhetsnivån kan anses vara demokratiskt oacceptabel kan vara ett problem för någon. Man kan alltså vara mycket oenig i den politiska åsikten om hur direktdemokratin ska genomföras.

4. Enskilda politiker kan börja sluta lyda partipiskorna om det är lätt att starta nya partier. – Korrekt, men personligen ser jag det som ett utmärkt argument för vår demokrati och för missnöjda politiker att starta nya partier, samt ansluta dem till Valsamverkanspartiet. De som håller i partipiskan, eller njuter av den, ser det givetvis annorlunda.

5. Fyraprocentspärren finns i det svenska valsystemet av en anledning. – Korrekt. De stora partierna ville hindra de små partierna från att få representation i riksdagen 1971. Det ger småpartierna all anledning att försöka motverka den odemokratiska 4%-spärren på alla lagliga vis som de bara kan, inte att lyda demokratistölden som faktiskt försvårar för nya initiativ och demokratisk utveckling.

Ohållbara argument:

Vi vill inte ingå i en allians med gemensam politik. – Helt ohållbart argument. Valsamverkan innebär INTE gemensam politik och INTE ”politisk allians”, men enbart valsamverkan mot 4%-spärren.

Det är olagligt. – Nej. KD kom in genom valsamverkan med Centerpartiet. V och S har valsamverkat också. Det finns ingen lag mot valsamverkan och även om det hade funnits en sådan lag så kan man inte förbjuda människor att bilda partier där människor med olika åsikter faktiskt ingår. (sic)

De små partierna riskerar att hamna i skuggan av de stora partierna i en valsamverkan. – Nej. Ett ohållbart argument. De små partierna befinner sig oftast redan i relativ medieskugga, så vida de inte hjälper de stora partierna att framstå som ”godheten” förstås, såsom media och politiker gjorde med NMR, vilka fick ett orimligt stort fokus av politiker och medier under Almedalsveckan. En valsamverkan öppnar istället för ökat fokus i media för andra små partier som på allvar kan fånga upp missnöjet och utmana de befintliga partierna och medierna, vilka genom sin existens och sitt fokus faktiskt gynnar partier som NMR. Det är faktiskt ytterligare en anledning att låta partier som anses vara ”ondskan” eller ”tokiga” att få vara med. Detta kommer ytterligare öka intresset för de valsedlar som sprids, där människor kan se dem, undersöka dem och enkelt kryssa bättre nya alternativ i valet. Det kan också göra det lättare för medlemmar i ”ondskans partier” att byta partier, om de inte känner sig attackerade från alla håll och kanter, men att deras naturliga känslor och rädslor bemöts med empati och acceptans istället för hat.

För många riksdagspartier kan skapa en trögstyrd och potentiellt lamslagen riksdag som är svår att överblicka. – Nej. Argumentet håller inte. Idag är Riksdagen trögstyrd och lamslagen av tre block. Många små partier hade sannolikt lättare kunnat bryta dödläget. Det är i länder med valspärrar, ex. Tyskland och Sverige, som regeringsbildning går väldigt trögt, medan det i Nederländerna, som saknar valpärrar, alls inte är några problem att bilda regeringar.

Bred valsamverkan gynnar främlingsfientliga partier. – Argumentet håller inte. SD, som ofta benämns som ”främlingsfientligt”, men har många med utländsk härkomst i sitt parti, kom in i riksdagen trots en 4%-spärr. Enbart genom att tillåta s.k. ” främlingsfientliga partier” kan vi trygga demokratin, tror jag. Anledningen till att främlingsfientliga partier uppstår är naturligtvis p.g.a. den politik som förs av de andra partierna, som ex. skapar massinvandring av inkompatibla kulturer, samtidigt som de ökar ojämlikheten i samhället. Ger man då inte s.k. ”främlingsfientliga” partier respekt och rätt att deltaga eller påverka demokratin så kommer det med all sannolikhet leda till kravaller och ev. till statskupp, vilket faktiskt INTE är att gynna demokratin. Evidenset är Hitlertyskland där demokratin till slut kuppades bort, p.g.a. frånvaron av respekt mellan olika partier. Dagens 4%-spärr gynnar helt evident SD och missgynnar många små partier som inte är s.k. ”främlingsfientliga”. Således håller inte argumentet.

Kritik – Feministiskt initiativ får storstryk, men väljer att behålla skygglapparna på

Jag har tidigare upplyst Feministiskt initiativs ledning  om fördelarna med en regnbågsaallians, allt för att ge dem motivation att ta mandat. Mina uppmaningar har varit som att hälla vatten på en gås. Hur Fi resonerar är okänt, men jag misstänker att resonemangen kan bygga på osanningar, kanske även på fördomar om andras ”rasism”.

yin & yang i ett hjärta
Precis som Göran Greider så tror jag  att (nästan) alla har förmåga att tänka strategiskt och taktiskt, för man behöver inte vara raketingenjör för att förstå att det han säger här är helt evident:

”Borgerliga partiledningar hoppas taktiskt på litet mer än tre procent för Fi, det kan vi vara säkra på.”
/Göran Greider Källa: https://www.etc.se/debatt/greider-ledaren-var-inget-angrepp-pa-feminismen

Oavsett vänster eller höger så är det i min mening känslomässigt intelligent med valsamverkan, helt oavsett åsikter, i vår gemensamma demokrati.

Välkomnandet av de människor, som det s.a.s. ”kärleksfullt” skriks ”rasister” eller ”kommunister” emot, anser jag är korrekt av Valsamverkanspartiet. Känner inte ni feminister likadant? Eller känner feminister ett kärleksfullt hat? Hmmm… Hur är det möjligt?

Erasure – Love to hate you

Tja, man bör inte blanda ihop kärlek med passion.
Men ändå. Ca 85% av Fi:s f.d. väljare tycks ha förstått exakt det Greider pekar på, men tydligen inte partiledningen? Fi har gått från 3,12% ned till endast 0,46%!!!!, enligt val.se. Är fortsatt arrogans då verkligen lämpligt?

Feministiskt initiativs kongress bör kanske söka efter bättre ledarskap för partiets väl, om Feministiskt initiativ ska ha potential att lyckas 2022, samt kanske gå mer metodiskt till väga? Kanske ta hjälp utifrån?

Fi:s partilednings arrogans är inte enbart begränsad till samarbetssvårigheter, vad gäller valsamverkan, men tycks tyvärr genomsyra fler saker. En olycka kommer sällan ensam, som man säger. Kanske är det jag ser bara toppen på isberget?

Jag har ex. intervjuat Piratpartiet och Direktdemokraterna. Inga problem alls och sådana intervjuer är givetvis en del av demokratins själ. Det här är viktiga och hövliga samtal, anser jag, men sådana samtal vill inte Fi:s ledning veta av, men meddelar arrogant:

Bild på Pelle Hällje”Tyvärr avböjer vi en sådan intervju.”
/Pelle Hällje, pressekreterare för Fi via ett mycket kort svar via e-post

Kallt, arrogant och obehagligt beteende i en demokrati, från ett parti som dessutom utmålar sig själva som kärlekens parti. Har denne ”Hällje” tackat nej till massvis med möjligheter för Fi att få synas och höras av människorna, undrar jag besviket och förvånat? Jag anar ugglor i mossen. Beteendet förefaller vara som att balansera på slak lina, d.v.s dödsfarligt om FI misslyckas.

Piratpartiet och Direktdemokraterna däremot inser nu förmodligen, efter våra samtal, att de redan nästa val kan ha mandat i Riksdagen. Fi tycks inte vilja inse någonting alls. Skygglapparna är inte enbart på, men de tycks vara fastklistrade över ögonlocken också.

Fler drar i varningsklockorna. I Feministiskt initiativ sitter, enligt Tommy Hansson:

Bild på Tommy Hansson”knäppskallar som inte bör få ansvar får någonting över huvud taget”
/Tommy Hansson

Han tror att de f.d. Fi-väljarna insett detta. Jag har, efter att ha läst hans artikel, känslan av att Hansson kan ha rätt och att detta givetvis kan ha bidragit till det katastrofala resultatet för Feministiskt initiativ, tyvärr, tyvärr.

Det stumma Miljöpartiet och högersossarna är också duktigt skadskjutna av inkompetens och arrogans, har jag noterat, men skadan i Fi är förmodligen så omfattande att den kanske inte längre är reparabel, till alla verkligt förtryckta kvinnors stora förtret.

Vi har numera massvis med sådana stackars kvinnor i Sverige som flyger från balkonger i parti och minut. Det lär inte bli bättre för dem med mer ojämlikhet under ledning av bankirernas gosegris Lööf., som sannolikt kommer medverka till att segregeringen ökar ytterligare och att högerpartiet SD stärks ytterligare.

Så blir det inte massiv förändring i Fi:s ledarskap och i FI:s politik, med fokus på jämställdhet, på ett balanserat sätt, så ser det nog mörkt ut för de förtryckta kvinnorna efter nästa val, tror jag, men även för Fi.

Högern, högersossarna, höger-MP och höger-SD har ett smörgåsbord av höger-partier som ökar ojämlikheten i samhället. Till synes också rosa kapitalism. Vad har den riktiga vänstern? Vad har vi män och kvinnor, vi som tillhör de 90% som fått det sämre de senaste 30 åren?

Får man föreslå en Regnbågsallians av nya partier?

Mer intressant om Feministiskt initiativ:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/tag/feministiskt-initiativ
https://valsamverkanspartiet.wordpress.com/tag/feministiskt-initiativ
http://hotpot.se/politik/bor-feministiskt-initiativ-forbjudas/
https://aktuelltfokus.se/kritikstorm-mot-feministiskt-initiativ-tankte-demonstrera-mot-arbetarrorelsen-pa-1-maj/

Brist på Kärlek? – Var det därför gick det så dåligt för Feministiskt Initiativ och AfS i valet 2018?

Vissa känner sig bortskrämda från Feministiskt initiativ. Tycker de blivit svåra att förstå med sin valfilm Klart vi kan! Enligt Gudrun Schyman beror det dåliga valet på att folk har känt oro över Sverigedemokraterna och därför taktikröstat.

Men varför går då inte taktiken ut på att få in Feministiskt initiativ i Riksdagen istället för att rösta på S eller V, partier som redan ligger långt över olika spärregler?

Det beror givetvis på obefogad rädsla, vilket leder till brist på kärlek från V och S, d.v.s.partier som odemokratiskt vill stänga ute mindre och nya partier som ex. Feministiskt initiativ, samt på SD som vill utestänga AfS.

En annan sak som jag upptäckt är att de som stämplats som ”rasister” av Feministiskt initiativ och övrigt etablissemang själva INTE anser att de är det.

Alternativ för Sverige menar ex. att de INTE är ”rasister” och att det finns massvis med laglydiga skötsamma invandrare som kommer till Sverige, gillar Sverige och anpassar sig till Sverige, vill ha trygghet och vill att Sverige ska utvecklas positivt. Kanske t.o.m. något för EXPO att uppmärksamma?

Kan nedsättande benämningar om andra uppfattas som ohövligt? Kan Fi drabbas negativt av detta? Jo. Jag tror det. Samtidigt har dessa förnuftiga och känslomässiga ord från Gustav Kasselstrand inte helt letat sig in i deras program om återvandring än.

Och visst kan ingen människa, vare sig i Fi eller AfS, rå för att de känner rasism eller hat. Den kommer ur mänsklig rädsla.
Rädsla är naturligt enligt psykiatrikern och MIT-professorn Tara Swart med indisk/brittisk bakgrund.

Bild på Tara Swart
”Jag vill vara väldigt tydlig. Det handlar inte om din eller min åsikt, eller att ha rätt eller fel, eller ens våra politiska val. Det handlar om utvecklingen av den mänskliga hjärnan, från stam-ursprung, genom etnisk och geografisk diversifiering till skapandet av nationalstaten, hela vägen upp till modern nationalism.
/ Tara Swart

”Till grunden för våra omedvetna fördomar, så är det, även om du inte tror att du har ett rasistiskt, åldersdiskriminerande eller sexistiskt ben i din kropp, om den stereotypen finns i världen, så är det till viss del kopplat till vår hjärnor, och detta var tänkt att hålla oss säkra, för vår hjärna prioriterar att säkerställa vår överlevnad tills vi kan reproducera oss. ”
/ Tara Swart

AfS är ex. rädda för att svenskarna, som nedväxer i population, ska bytas ut av andra folkgrupper, folkgrupper som ofta har en avvikande kultur, samt skaffar massvis med barn.

Feministiskt Initiativ är rädda för att deras nya vänner ska bli hemskickade när asylskälen inte längre finns, eller när någon de gillar gjort något kriminellt.

Vetenskapliga partiet är också rädda, dels för att EU-medlemskapet skapar ökad ojämlikhet och ökad kriminalitet, men även på ett andra sätt. Vetenskapliga partiet pekar på att 15’000 forskare är eniga om att vi måste minska population och konsumtion i världen, medan massinvandringen till ett överkonsumerande Sverige, samt massavel av barn, ökar både population och konsumtion. VP är även rädda för dålig beredskap mot supervulkaner och stora asteroidnedslag.

Kan Fi, Vetenskapliga partiet och AfS finna modet att prova något nytt? Kan vi ha modet att prova på en regnbågsallians, en valallians, genom Valsamverkanspartiet och därefter ta de här diskussionerna inne i Riksdagen? Kanske rentutav ge varandra ett handslag, klapp på kinden eller en kyss?

Kanske vi inte behöver göra som fredliga bonobos, även om det faktiskt ett beteende som, enligt de fascinerade forskarna, kan mildra känslor av rasism och hat och öka tillit och kärleksfullhet. Nåväl. Det där lär komma naturligt om det kommer!

Men föreställ er uppmärksamheten i medierna om vi får till en valsamverkan! Medierna kommer inte kunna avstå att rapportera om oss, ens om de vill det.

Föreställ er de röstande folkets ovationer! Föreställ er att andra partier, bl.a. de som skapat och skapar problemen med dålig beredskap, växande population, stegrad konsumtion, ojämställdhet och rasism, glider ur när allt fler nya friska partier glider in tillsammans och kanske löser problemen?

Vilken utmaning! Vad vore livet utan utmaningar?

Mer intressant om taktikröstning:
https://valsamverkanspartiet.wordpress.com/2018/08/26/taktikrostning-romelsjo-funderar-hogt-vad-kan-man-rosta-pa/

Valsamverkan innebär inkludering av alla, vilket är demokratins grundidé

Henrik Arnstad uttrycker sin politiska åsikt om Charlie Hebdo-skotten i denna artikel från Dagens Arena som heter ”Vi har glömt vad demokrati är”.

Jag kommenterar inte det politiska innehållet här eftersom Valsamverkanspartiet är ämnat att vara ett valsamverkansprojekt av flera olika mindre partier. Artikeln är dock intressant för valsamverkanspartiet eftersom den uppmanar till demokratisk inkludering av alla vilket är valsamverkanspartiets grund:

Låt oss hedra offren från Utøya och Charlie Hebdo genom att fortsätta bygga demokratin, genom mer inkludering. Först då kan vi vända denna vidriga utveckling, som inledde året 2015.

4%-spärren är exkludering och alla som är för den, eller inte aktivt arbetar emot den, är därför de facto icke-demokrater. Om inkludering i demokratin kommer ha önskad effekt på islamister eller rasister har jag en egen åsikt om som jag presenterar i mitt eget parti, vetenskapliga partiet.

Hur det verkligen ligger till kan den som läser Koranens strofer eller lyssnar på ex. rasistiska sånger kan säkert också dra slutsatser om. Här i Valsamverkanspartiet är dock alla varmt välkomna inkl. islamister och rasister så länge de förespråkar demokrati och följer svensk lag.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Valsamverkanspartiet

Medverkande partiledare om Charlie Hebdo:
Vetenskapliga partiet – Vinnaren i veckan är Boko Haram med 2000 mot Charlie Hebdo 12