Granskning Sverige – Intervju med en anonym medlem i AfS om svaghet, styrka, valanalys och valsamverkan

Eftersom AfS-ledningen uppvisar tecken på ”mental utmaning”, som det heter på svenskt nyspråk (d.v.s. att de inte vill svara på mina frågor i rollen som medborgarjournalist via e-post eller via Flashback), så har jag nödgats att granska AfS genom att intervjua en individ som faktiskt tycks ha viss kännedom av AfS, en person vars hjälp jag är djupt tacksam för.

Personen som medverkar i denna intervju tycks ha en relativt hög nivå av skeptisism och självkritisk förmåga, eftersom denne helt uppenbart har insett sin egen svaghet, samt därför sannolikt har insett många problem med AfS, men även med andra partier, på ett till synes, mycket intressant och objektivt vis.

Jag vill INTE se min intervju som medvetet partisk heller, varken för eller emot AfS, eftersom alla partier, som följer svensk lag, är precis lika välkomna i Valsamverkanspartiet, såsom AfS är välkomna i riksdagsvalen, såsom sig bör i en demokrati värd namnet.

Valsamverkanspartiets enda ”politiska” fråga är valsamverkan mot 4%-spärren, i syfte att gynna demokrain, så att den når ut till människorna och kan göra dem aktiva och delaktiga, precis såsom både kapialisten Anne-Marie Pålsson och socialisten Olof Palme uppmanat alla medborgare till:

Bild på Anne-Marie Pålsson
”Man ska vara medveten om att demokrati är inte, en gång för alla, huggen i sten. Demokrati är en levande materia som ständigt måste underhållas, förbättras, förändras, eller om du så vill, vårdas. Och som en god samhällsmedborgare måste man vara medveten om detta. Man ska ha ett kritiskt förhållningssätt, men samtidigt ett konstruktivt förhållningssätt. Så det är vårt gemensamma ansvar att se till så att den här demokratiska farkosten fortsätter att segla på haven. [Olof] Palme hade fullständigt rätt. Han sa att varje generation ska erövra sin demokrati och det gäller fortfarande.”
/ Anne-Marie Pålsson (DGS-TV Avsnitt 10, 20 januari, 2017)

olof_palme_80x80
”Historien ger många exempel på att demokratin krossats av människor som sagt sig kämpa för ”verklig demokrati” och ”folkets egentliga mening. Insikten härom kan leda oss till en försvarsposition som döljer att demokratin är ett utomordentligt krävande styrelseskick. Det måste ständigt hittas nya vägar till vitalisering, till att nå ut till människorna och göra dem aktiva. Diktaturer bjuder ett maskineri av lydnad, slutet och till det yttre väloljat. Demokrati bygger på lojalitet, öppenhet och pulserande liv. Den måste därför ständigt vinnas på nytt.”
/ Olof Palme

Alla, oavsett politisk färg kan alltså vara för Valsamverkanspartiet, men jag vill ändå, på ett vetenskapligt sätt, varna läsarna om att mitt s.k. ”problemformuleringsprivilegium”, som medborgarjournalist, kan vara färgad av min egna politiska åsikt, vilken är vänsternationell likt Olof Palme och ekologiskt hållbar såsom Miljöpartiet var förr i världen, samt att jag även varit medgrundare av Aktiv Demokrati som idag heter Direktdemokraterna, som jag också intervjuat om direktdemokrati.

Jag kan även anses vara ”färgad” av att jag INTE högfärdigt rynkar på näsan åt de pensionärer, arbetare, arbetslösa, handikappade eller sjuka, som är skeptiska till invandringens nyttighet, eller upplever s.k. ”rasism” i sitt känsloliv, eftersom både skepticismen rent logiskt, men även de känslorna, är fullt normala och mänskliga, enligt forskare på området.

Jag ser INTE heller personens avslöjande svar som något negativt för vare sig AfS eller något annat parti, snarare som en slags upplysning för precis ALLA medlemmar i ALLA partier, och ALLA medborgare, som ev. kan skapa ett friskare ledarskap av landet och till ett friskare politiskt system, som vi alla kan trivas bättre med och som vi ALLA kan gynnas av tillsammans, genom denna individs sunda skeptisism.

Evidensen om verkligheten i AfS gör inte ont för AfS, ev. enbart motståndet mot evidensen som jag presenterar. Min uppmaning är att ALLA ska släppa sitt mostånd lite mer och därigenom bli både lite mer öppna och lite mer skeptiska, och därmed förhoppningsvis lite mer upplysta! Kanske vi inte ens själva har förmågan att förstå hur vi kommer gynnas av alla upplysande evidens vi finner i den processen, ens om vi har en  utmärkt ”verbal förmåga”? Nåväl. Nu till intervjun!

1. Varför blev du medlem i AfS?

Jag blev medlem i AfS efter att ha bevistat ett av deras torgmöten. Ett ”väckelsemöte”, har aldrig varit med om så mycket energi och adrenalin på ett politiskt möte. Det var som en rockkonsert. Annars så tyckte jag mycket om partiets politik och att man stod för något nytt.

Jag har bevistat några möten med SD, och AfS var enligt mig mycket mer seriösa och intellektuella än de förstnämnda. AfS upplevde jag som både ungdomligare och mer frispråkiga. Det fanns nog en längtan där att äntligen få träffa ”likasinnade”.

2. Varför gick du ur AfS?

Jag har inte gått ur partiet, men jag har varit aktiv medlem. Jag valde dock att bli passiv medlem efter valet, då jag dels upplevde att det fanns en hotbild emot mig ifrån både höger och vänster, samt att jag efter valrörelsen var mycket trött på politik som fenomen. Jag ville göra något annat helt enkelt.

3. Har du någon kännedom om AfS:s valanalys?

Nej.

4. Hur ser AfS på orsakerna till det låga resultatet jämfört med det betydligt högre förväntade?

Det har inte diskuterats så mycket i partiet. Partiledningen har inte gjort något uttalande där man erkänner varför det gick sämre än förväntat, och jag har inte heller diskuterat det med mina partikamrater.

Jag tror att många av oss hade svårt att kunna ta in det efter valrörelsen. Jag tror dock ändå att det finns en tanke hos många om att vårt budskap kanske ansågs som ”extremt” av många väljare.

5. Vad har AfS för visioner fram till 2022 vad gäller att komma över 4%-spärren?

Det har överhuvudtaget inte kommit mycket information ifrån partiet hur vi ser på den saken. Gustav Kasselstrand har dock skrivit i ett medlemsbrev att partiet fortsätter framåt, och kommer att ställa upp i EU-valet 2019, samt att man har ”våra bästa dagar framför oss, inte bakom oss”. Det är för tidigt att säga vilken strategi man har inför 2022.

6. Vilka argument används ev. mot valsamverkan inom AfS?

Har för mig att Jeff Ahl har sagt att man är villiga att samverka med andra partier, eftersom det är något som är fundamentalt om man vill kunna genomföra sin politik i praktiken. Jag har genom olika uttalanden tolkat det som att ledningen ser ett eventuellt samarbete med SD (eller andra partier) som något naturligt, men att man då inte ska vika sig och kompromissa bort sin centrala politik.

Vi vanliga medlemmar har aldrig diskuterat frågan om valsamverkan med andra partier eftersom vi var upptagna med att tänka på annat. I nuläget är dock frågan om valsamverkan inte aktuell. Till höger om oss finns bara NMR (som på köpet är rena nationalsocialister), och SD vill inte ta i AfS ens med tång.

7. Är de argumenten hållbara eller ohållbara enligt Valsamverkanspartiets analys?

Kan inte riktigt svara på den frågan.

8. Jag är tacksam för dina svar, även om analys saknas och att det ohållbara argumentet ”inte ska vika sig och kompromissa bort sin centrala politik” alltså är ogiltigt argumentationsfel i en valsamverkan, eftersom varje riksdagsman har rätt att rösta som denne vill i riksdagen, men du, eller dina partikamrater, kan alltid återkomma med förtydliganden i kommentarsfältet eller via vår meddelande-kanal. Tror du att det kan vara en intern sekterism som gör det svårt för dig som partimedlem att ta in ett nederlag eller inse de argumentationsfel som ditt parti ev. gör?

En viss sekterism förekommer såklart, som i alla partier. Man var under valrörelsen närmast ”övertygad” om att få minst 1-2% – lågt räknat. Men anledningen till detta beteende berodde nog också på att det gick tämligen bra för partiet; exponering i media, tusentals medlemmar, lyckade torgmöten m.m och att det gick en nationalistisk våg i Västvärlden.

Jag vill förtydliga att jag inte har svårt att ta in valresultatet. Insåg efter valdagen hur ”insnöad” man hade varit. Numera hyser jag en annan, mer realistisk uppfattning på svensk väljaropinion.

Ärligt talat; jag tror inte att gemene medlem i AfS, eller något annat parti, bryr sig så mycket om ev. argumentationsfel. Som aktiv medlem i ett parti är man ofta, som jag upplevt det som, ganska så ”hjärntvättad” ideologiskt och har svårt att ta in argumentstekniska problem med den ideologiska/partipolitiska retoriken.

Själv tänkte jag inte på det, utan ”red på” AfS retorik och argument. Samma sak i de andra partierna som jag varit aktiv i. Sånt förekommer i alla partier har jag fått uppfattningen om.

10 . Jag vet inte om budskapet från AfS ansågs vara för ”extremt” av många väljare. Kasselstrand verkade övertala en hel del feminister om olämpligheten att försvara massinvandringen av våldtäktsmän och hedersvåldskulturer, vilket säkerligen ofta uppfattas som mer extremt, i alla fall av de som blivit våldtagna av ”berikarna”, eller de som fortfarande röstar på SD.

Däremot kanske väljarna inte ens tänkte på AfS, eller kanske inte uppfattar skillnaderna mellan Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige, eftersom ingen debatt pågick mellan SD och AFS, i de fulmedier som mörkade AfS, medan de spottade på SD febrilt, vilket tycks gynna SD och missgynna AfS. NMR fick däremot en hel del uppmärksamhet i fulmedia, till synes för att få de extrema riksdagspartierna att framstå som godheten. Vad anser du om den snedvridna rapporteringen i fulmedia?

”Fulmedia” hade rätt i vissa reportage, fel i andra. Bl.a. påstods det att vårt valutskick ”Dags att åka hem” var specifikt riktat emot bara invandrare. Detta var helt fel, vi delade ut till alla utan att bry oss om vilka brevlådorna tillhörde. Till det kan jag säga att AfS inte heller är ett ”rasistiskt” parti. På torgmöten och dylikt har även intresserade invandrare varit mer än välkomna att delta i partiets aktiviteter.

På valfinalen i Kungsträdgården påstods det att vi bara var ett par hundra man på plats, trots att interna uppskattningar visade på att det var betydligt fler där. Jag håller inte med de AfS:are som ansåg att vi var ”bojkottade” av media. Liksom, varför ska vi förvänta oss att MSM ständigt ska skriva om ett nybildat parti som varken ställt upp i val förut eller har någon makt?

Generellt sett ansåg jag att medieexponeringen varierade i objektivitet. Expressen och SvD var schystas. DN, Aftonbladet, och SVT var sedvanligt subjektiva. Får man bara 20 000 röster trots hundratusentals utdelade valfoldrar och viss uppmärksamhet i media, så anser nog väljarna partiet som extremt. Tyvärr.

11. Det pågår också förminskande propaganda mot småpartier, rent generellt, samtidigt som 4%-spärren, som infördes 1971, utgör en mental spärr för många av de som de som röstar. Vad anser du om detta?

4% spärren är bra anser jag. Det är svårt att kunna styra ett land med för många partier representerade, vilket den nuvarande cirkusen med regeringsbildningen påvisar. Det måste helt enkelt finnas ett visst betydande folkligt stöd för åsikterna för att dessa skall förtjäna att få plats i Riksdagen.

Jag tror att riksdagsspärren snarare kan ”peppa” småpartier att arbeta hårdare mot riksdagsmålet. Dock, riksdagspolitikerna bör inte säga till väljarna att ”rösta inte på det partiet, det är bara en bortkastad röst”, eftersom alla medborgare i Sverige har rätt att bestämma sin egen röst.

Det måste finnas en mångfald av olika åsikter i en demokrati, och sådana uttalanden ger inte några demokratiska signaler anser jag. Observera att det som jag här uttalar mig om bygger på mina egna uppfattningar. Jag kan mycket väl ha fel, och tar inte på mig att vara en officiell företrädare för partiet.

(Avsaknaden av nummer 12-19 beror inte på avsaknad av frågor eller svar)

20. Det är uppfattat att du uttalar dig med egna uppfattningar och inte tar på dig att vara en officiell företrädare för AfS, men eftersom de inte svarar på tilltal så är jag glad att du försöker hjälpa mig att förstå hur AfS ev. tänker.

Insiktsfullt att inse hur ”insnöad” och ”hjärntvättad” du varit i AfS. Jag tror, precis som du, inte att det är specifikt för AfS. Det kräver högre nivå av medvetenhet för att inse detta. Har du mediterat i stillhet eller hur nådde du denna höga medvetande-nivå?

Aldrig funderat på det riktigt. Svårt att riktigt svara på den frågan. Men har väl alltid känt en viss misstänksamhet och skeptsis inom mig. Men verkar politiken och partiarbetet i allmänhet bra så stödjer jag det!

21. Tror du kanske att det är ”insnöad” och ”hjärntvättad” attityd som gör att gemene medlem i AfS och andra partier inte bryr sig så mycket om ev. ohållbara argumentationsfel?

Definitivt är det så! Har märkt av det i flera partier.

22. Tror du inte att ökad medvetenhet, om olika former av osanning, skulle kunna hjälpa alla att se mer tydligt vad ni bör göras för Sveriges och världens väl?

Jag är ingen partistrateg, och kan inte heller riktigt ge ett bra svar på den frågan.

23. Tror du att ”Dags att åka hem”-utskicket, där människor uppmuntras till utvandring/återvandring, var för okänsligt och därför kanske var olyckligt för er, med tanke på att det kanske kändes hemskt för legala invandrare, riktiga barn och kanske riktiga flyktingar, som AfS kanske inte inriktade uppmaningen till? Kan AfS ev. behöva hjälp med den emotionella framtoningen?

Blir svårt att ändra vår ”framtoning”. AfS Trade-mark är att vara ett betydligt radikalare parti än SD. Vi ändrar inte vår politik bara för att den uppfattas som för ”hård/radikal” av en del människor. Om Sverige behöver återvandring, så måste någon också ta upp frågan politiskt. Detta är AfS uppgift.

24. Tycker du själv inte att det hade varit mer rättvist om AfS hade nämnts i relation till AfS ungefärliga storlek i opinionsundersökningar?

Låter konstigt och otroligt krångligt/svårkontrollerat enligt mig om det skall finnas någon slags norm för hur mycket man bör nämna/rapportera om ett parti i medierna. Media rapporterar om det som verkar intressant för dem helt enkelt. Det är ganska rimligt. Hade jag en nationalistisk och invandringskritisk medieplattform hade jag inte heller velat göra reklam för t,ex FI, annat än att sänka deras parti genom argumentation i artiklarna. Hoppas du förstår hur jag resonerar.

25. Anser du verkligen inte att fulmedia borde tänka på det faktum att nya partier befinner sig i underläge p.g.a. av den 4%-spärr som de stora partierna uppfunnit för att trycka ned dem?

Nej, jag står fast vid min åsikt. Hade det inte funnits en 4%-spärr så hade det blivit ännu svårare att få till en regering, samt att det hade suttit massor av allehanda ”knäppskallar” i Riksdagen som alltför lätt hade kunnat komma in. Notera att även om jag delvis ogillar många av landets nuvarande och etablerade politiker, så anser jag inte automatiskt att alla dem är ”förrädare” eller dumskallar. Det finns en god tanke bakom 4%-spärren. Att sedan L och MP till varje pris inte vill ha ett nyval för att inte falla ur är sedan lite patetiskt, men jag förstår dem. Kanske snurrade in på annat, men kan vara intressant för dig att höra kanske.

26. Förväntar du dig verkligen inte någorlunda rättvis objektiv uppmärksamhet från medier i en demokrat?

Nej. Tidningar såsom Aftonbladet, DN och så liknande styrs av privata aktörer som har rätt att rapportera och vinkla hur dem vill. Samma rätt som t.ex ger oss nationalister att ge ut och skriva tidskrifter ur vår tankevärld och tolkningar. SVT och SR är också indirekt kontrollerade av vänstermakter, vilket avspeglas rätt tydligt i många av deras program. Tror inte att någon medierapportering kan vara riktigt objektiv i det allt mer polariserade Sverige. Antingen är man för systemet, eller emot.

27. Har du frågat SD-väljare om vad de tycker om AfS och hur de tänker när de röstar?

Japp! Många SD-väljare som jag har pratat med säger att de gillar AfS politik, men att det är en bortslängd röst att rösta på dem. Tror att AfS får en svårare sits nu när SD gick sämre än väntat, för då kommer nog många potentiella AfS-väljare att stödrösta på SD istället. Andra SD:are är mer kritiska. Inom SD kallas AfS internt för ”Alternativ för Sparkade”.

28. Du anser alltså att den spärr, som förhindrar många människor från att rösta på AfS, är bra? Tror du att det är fler i AfS som anser detta?

Har aldrig hört någon i AfS kritisera den nuvarande riksdagsspärren, så jag tror absolut att det finns stöd för detta. Snarare blev folk mer motiverade att hjälpa till i valrörelsen p,ga utmaningen. Siffran 1200 (tror det) valaktivister säger sitt tydliga språk.

29. Nederländerna har ingen spärr och har fler partier representerade, men tydligen ingen svårighet att bilda regering. Varför skulle det vara svårt att styra ett land med fler partier representerade? Tror du inte att det hänger mer på kreativiteten, prestigelösheten, hövligheten och ett deliberativt samtalsklimat i nationen?

Sverige är för det första inte Nederländerna. Sverige har under tusen år för det mesta styrts av en stark centralmakt, av en konung eller ett fåtal större partier. Parlamentarism i dess nuvarande form överhuvudtaget kan verka som fel system, tänker jag ibland – om vi tittar på hur det har sett ut historiskt.

Sverige behöver inte tre ”konservativa” partier, tre liberala, och två socialistiska. Vi har en enormt splittrad riksdag, vilket ställer till det på många sätt, anser jag. Kanske kommer lite i konflikt här med mina tidigare utspel och mitt stöd till AfS, men jag vill bara påpeka det.

Att jag ännu stödjer AfS är för att det är det enda partiet som verkar ha de bästa lösningarna på samhällets största problem. Som AfS:are vill jag inte bara att mitt parti skall bli ett stödparti till det stora SD, utan på sikt ta deras plats som det enda nationalistiska partiet i Sveriges Riksdag, hur små chanserna än må vara.

30. Du tycker att det måste finnas ett visst betydande folkligt stöd för åsikterna, för att dessa skall förtjäna att få plats i Riksdagen och i medierna, men är inte det lite som hönan och ägget? Känner ingen till dem, så kommer de väl knappast få stöd?

Då är det upp till de som startar upp ett parti att föra ut de åsikterna till folket. Alla kan inte åka på en räkmacka.

31. Hur ”peppad” kände du dig att ”arbeta hårdare” efter valresultatet?

Jag är trött på svensk politik just nu, men jag känner i nuläget att det definitivt kan vara värt att fortsätta arbeta. AfS var inte helt okänt för väljarna (näst största parti utanför riksdagen och viss publicitet i medier av olika slag). Om svenskarna har gett oss betyget 0,3% av rösterna, så måste vi bli bättre på att helt enkelt övertyga svenskarna på olika sätt varför vår politik är den bästa för Sverige och varför vi behövs i Riksdagen istället för SD.

32. De stora riksdagspartierna har skapat 4%-spärren, så varför skulle de INTE använda retoriken ”bortkastad röst”, när det gynnar de stora riksdagspartierna att säga det, och det dessutom i princip är sant, när småpartierna faktiskt inte valsamverkar mot den spärren, som de stora partierna skapat för att inskränka demokratin?

För AfS blir det otroligt svårt att få till en valsamverkan då vårt parti i stort sett är unikt bland den stora uppsjön av småpartier utanför spärren. Det finns inget intresse av valsamverkan helt enkelt. Jag förstår varför de stora partierna ständigt pratar om ”bortkastad röst”, men det känns ändå fel att använda det språkbruket på något sätt hävdar jag.

33. Du vill ha en ”mångfald av olika åsikter i en demokrati”, men med 4%-spärren och en fulmedia som är kontrollerad av främmande makt och ljuger unisont, samt inte släpper fram nya initiativ, Hur ska det då kunna bli en verklig mångflad av åsikter, anser du?

Genom hårt arbete och engagemang. Det är idag absolut möjligt sätt nå ut till människor och få dem engagerade och upplysta genom exemplevis sociala medier.

34. Så. några slugiltiga frågor. AfS ska alltså ”Framåt!”, likt Annie Lööfs ”Framåt!”, eller likt Macrons ”En Marche!”, Sossarnas ”Alla ska med”, eller Aschbergs ”Häng med!”, utan att ifrågasätta vart? Tror du verkligen att partimedlemmarna gillar denna form av floskel-retorik?

Ingen aning. Tycker inte att det år ”psykopatretorik” direkt,

35. Du sade inledningsvis att du drogs in genom ett ”väckelsemöte” med mycket energi och adrenalin. Är många i partiet religiösa eller med i olika religiösa sekter? I så fall vilka?

Tror du missförstod mitt yttrande. AfS:arna är inte mer religiösa än Svensson, dvs inte mycket.

36. Jag håller med dig att även SVT:s och SR:s medverkan till bristande objektiv granskning är tydlig. Du menar alltså att fulmedierna, som ägs till ca 95% av en liten sekt, samt denna s.k. ”public service”, som alltså kontrolleras politiskt indirekt, av fåtalet representanter, som är lojala med monopolkapitalisterna, vilka du kallar ”vänster” men jag kallar ”extremkapitalister”, alltså ska har rätt att rapportera och vinkla hur de vill, utan hänsyn till vad som är sant, samt utan rätt till dementier om osanna påståenden, och att ni ”nationalkapitalister”, s.a.s., står er tillräckligt väl i den konkurrensen, genom att ge ut och skriva tidskrifter ur er egen tankebubbla, med era egna tolkningar?

Ser du ingen risk att samhället blir väldigt splittrat när medierna INTE utgör ett mer objektivt sakligt, rationellt forum för hövligt meningsutbyte baserat på evidens, isället för osanna sekterisktiska agendor som bekrigar varandra med olika former av osanning?

Jag kommer inte ihåg vad jag skrev ang medierna/PS. Frågan man kan ställa sig är egentligen vad som egentligen är ”sakligt” och ”opartiskt”? Men att det kommer ut många olika åsikter och tolkningar i ett samhälle är bra tror jag, både höger- och vänsteråsikter. Däremot är det ju ett problem att de stora medierna och tidningarna är kraftigt dominerade av vänstern. Det behövs liksom ett stort och folkligt mediealternativ som står långt ut till höger, för att balansera ut det.
Har du bevis för att alla etablerade medier styrs av sionister? Upplever det ofta som att svenska medier snarare avskyr Israel. George Soros untantaget, men han är globalist och inte sionist.

37. Endast Jeff Ahl inser, enligt dig, att samverkan med andra partier är fundamentalt om man vill kunna genomföra sin politik i praktiken i en demokrati. Hur bedömmer du chanserna för att hans mening ska kunna slå rot bland medlemmarna, eller att han blir ny ledare för partiet, och när kommer det i så fall ske, tror du?

Vi har aldrig riktigt pratat valsamverkan i AfS, och jag tror att intresset för det i nuläget är minimalt. Men som sagt, kanske ett visst samarbete med SD i framtiden om vi kommer in i Riksdagen och det finns praktiska behov av det.

38. Det är alltså din åsikt att AfS inte vill bry sig om ev. argumentationsfel, d.v.s. att medlemmar i AfS INTE kommer vara motiverade att förstå hur man resonerar mer korrekt? Det låter mycket märkligt och bisarrt. Hur har du kommit till den slutsatsen? Vad blir i så fall konsekvenserna och slutmålet för Sverige med detta sätt att resonera tror du?

Tror man stenhårt på sin sak så skiter man i om argumentationen är felaktig eller saklig. Sådant finns i alla rörelser och är ett resultat av en stark ideologisk och social tro. Sossarna har exempelvis kallat SD för ett fascistparti hur länge som helst nu trots att det är uppenbart att det inte är så. Hur det skulle bli för landet i detta fall om AfS fick bestämma har jag inte tänkt på, bara att samhället i sin helhet kommer att bli tryggare och bättre,

39. Har du kollat igenom olika hållbara och ohållbara argument för valsamverkan? Och i så fall, vad tycker du själv om dessa argument? Stämmer det eller stämmer det inte och i så fall varför?

Jag har skummat igenom dem. Tycker att de funkar sådär.

40. Du skriver att AfS kan få folket mer engagerade och upplysta genom exemplevis sociala medier. Vilka sociala medier tänker du på och hur ser ägarförhållanden, kontroll, yttrandefrihet och censur ut i dessa sociala medier? Tycker du verkligen att du blir ”upplyst” genom de sociala medier du använder? Vilka?

Facebook, Youtube primärt. Dessa ägs av stora koncerner i USA som är vänstervridna. Därför är det ett problem att partiet ständigt riskerar att bli censurerat där. Men i nuläget finns det inga andra alternativ då dessa plattformar är centrala om man vill nå ut till den breda massan. Ja, jag tar dagligen del av åsikter och uttalanden ifrån sociala medier. Dessa har kommit att forma min politiska världsåskådning på flera viktiga sätt. Nu tänker jag inte svara på fler frågor. Posta ditt inlägg, länka, så hör jag av mig om något behöver ändras eller tas bort/läggas till. Dina frågor är ganska svåra att svara på.

Avslutning av intervjun

Du frågade mig om evidens ”för att alla etablerade medier styrs av sionister”

Bonniers ägande ökar.
https://newsvoice.se/2019/02/bonniers-makt-mittmedia/
Deras tidningar är mycket bombliberala i linje med israel-lobbyn i USA. Är alltid på Israels linje, förmodligen p.g.a. nazi-sionism.

Familjen Hjörnes ägande har minskat, men de har tydligen tagit ut mycket vinster som aktieägare de senaste åren ändå, förmodligen p.g.a. nazi-sionism.
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/03/06/ljuger-gp-om-israels-ockupation-av-palestina-lat-oss-titta-pa-evidensen-nationernas-forbund-1922/
https://www.expressen.se/gt/familjen-hjorne-tappar-kontrollen-over-stampen/

Liknande beteende i Sverige som i USA.
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/05/10/oversattning-paul-craig-roberts-hur-informationen-kontrolleras-av-washington-israel-och-troll-vilket-leder-till-var-forodelse/

Med nazi-sionism avser jag de som stödjer det som General Golan från israel jämför med nazismen.

https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/05/23/omkoppling-av-tankemonster-tva-israeler-jamfor-israel-med-nazismen-under-hitler/

Jag tackar dig som AfS-medlem för dina svar. Du kan alltid komplettera dina svar via kommentarsfältet om du vill det.

Annonser

God Jul Birger – Din önskedröm – Alternativet de Gröna

Birger Schlaugs missnöje med politiken syns i bloggpost efter bloggpost, och eftersom jag tycker riktigt synd om Schlaug och alla andra som hade en dröm och att det är Julafton, och jag liksom är en liten magisk tomtenisse som känner till hans inre önskningar, så har jag därför idag beslutat mig för att ge Schlaug ett parti att rösta på.

Bild på magisk tomtenisse under magisk Debian-spiral och stjärnor

Partiet heter ”Alternativet de Gröna” och existerar från och med idag och börjar här och nu. Julafton 2018. Schlaugs önkedröm. Partiet kommer ge Schlaug, samt hans eget utvalda språkrör, mandat redan nästa Riksdagsval, kanske t.o.m. mandat redan i EU-valet, om Schlaug själv väljer att göra det här till en snackis som leder till en ketchup-effekt.

Förslag på logo och den nyttiga partiblomman Broccoli, som är djupt grön och smakar bäst som djupt grön. Källa: https://pixabay.com/en/purchasing-food-broccoli-raw-food-2064957/

Ett solidariskt och fritt samhälle där vi tar hand om varandra och den ekologiska hållbarheten. Hur ska vi kunna nå dit? Alla Dagens politiska partier har tyvärr fastnat i gamla system och ett agerande som inte leder till ekologisk hållbarhet. Vem vill förnya systemen? – Jo. Alternativet de Gröna.

De flesta talar om ”alla människors lika värde”, samtidigt som ojämlikheten ökar i Sverige, i Europa och i världen. Vem vill skapa mer lika värde på riktigt i Sverige, i Europa och i världen? Vem vill göra omställningen på ett ekologiskt hållbart sätt? – Jo. Alternativet de Gröna.

Alla talar om ”miljön” och ”utsläppen”, men samtidigt tillväxer förbränningen av uran och olja ur vår jord och allt fler konsumerar mer än förrut. De som säger sig vara emot detta har istället idag blivit alibin till populationsökningen, konsumtionsökningen, utsläppen och de radioaktiva katastroferna. Vem vill skapa en ny väg mot en värld som faktiskt funkar? – Jo. Alternativet de Gröna.

Nästan alla inom politiken anser att torka sker oftare och att översvämningarna och blir fler och fler i världen, och nästan all media pekar kontinuerligt på detta problem. Detta kan naturligtvis ha ett samband, men vem vill peka på de verkligt ekologiskt hållbara lösningarna? – Jo. Alternativet de Gröna.

Vem vill skapa de reella långsiktiga lösningarna på de samhällsproblem som får vår livsmiljö att svikta? Vem vill skapa en riktig beredskap? – Jo. Alternativet de Gröna.

Sverige står inför stora välfärds-problem och värderings-problem. De system, strukturer och normer, som på många sätt tjänat oss väl, är på väg att erodera. Vilket grönt parti vågar ta diskussionen om vilka system, strukturer och normer som är ok och vilka som inte är ok ur ett ekologiskt hållbart perspektiv? – Jo. Alternativet de Gröna.

Vilket parti kommer tala hövligt och sanningsenligt med alla andra människor. Vem kommer svara på människornas svåra frågor, utan att använda osanningar mot dem? Vem kommer vara öppen för människors olika känslor, förnuft och vem kommer verka för enhetlig samverkan mellan alla individer i vår demokrati, för att få med alla på realistiska balanserad lösningar? – Jo. Alternativet de Gröna.

Plötsliga klimatförändringar, global miljöbelastning, teknisk utveckling och befolkningsökning ställer oss inför utmaningar där partierna inte förmår ge rimliga svar eller lösningar, om de ens försöker. Istället lappar och lagar de på system och strukturer vars bäst-före-datum gått ut för länge sedan. Systemen blir därmed alltmer komplexa, byråkratiska och kontrollkrävande. Strukturerna alltmer sårbara. Vem vill förenkla och förtydliga? – Jo. Alternativet de Gröna.

De ekonomiska klyftorna ökar och en monopolkapitalistisk imperialistisk globalistisk planekonomi har vuxit fram som massmördar människor, dödar naturlig mångfald, manipulerar livet och försvårar för en fungerande ekologiskt hållbar lokal marknad i alla nationer i hela världen. Vem verkar för en balanserad kapitalism som tar ekologiskt och socialt ansvar? – Jo. Alternativet de Gröna.

De extrema marknadsliberalerna vill inte se att deras frihets-ivrande åt monopolkapitalet motverkar en nyttig marknad och en nyttig konkurens lokalt, samt motverkar en verklig frihet för både småföretagare och övriga medborgare. De vill inte se att dessa olika friheter står i motsats till varann. Vem skapar en frihetlig hållbar balans för alla? – Jo. Alternativet de Gröna.

Socialdemokraterna tycks inte inse att hög skatt på pensionärer, arbete och arbetstid motverkar såväl ett ekologiskt som ett socialt hållbart samhälle och vill heller inte att vi delar på jobben solidariskt, såsom de ville förr i tiden. Socialdemokraterna vill heller inte ta oss ut ur det EU-medlemskap som monopolkapitalet lurat på oss. Vem vill ta ekologiskt och socialt ansvar och ge medborgarna en ny folkomröstning om EU, så att vi sedan kan införa 30 timmars arbetsvecka samtidigt som alla garanterat får råd att äta ekologiskt? – Jo. Alternativet de Gröna.

Konservativa som förr var så måna om att bevara allting har numera tappat all känsla för att bevara det man förr ansåg vara en dygd, nämligen att värna det omanipulerade livet, naturen och biologisk mångfald. En korttänkt giftbesprutande enfald driver på en populations- och konsumtions-tillväxt som skapar metabol sjukdom och vars vinst går i fickorna på fåtalet. Vem vill skapa en giftfri, livsvänlig natur i mångfald, friskhet och balans? – Jo. Alternativet de Gröna.

Miljöpartiet de Gröna, vars ursprungliga idé faktiskt byggde på en kritisk analys av rådande ekonomiska system, har nu infiltrerats av systemets lojala försvarare och är på väg att överges av alla verkligt rödgröna människor. Vem ger de verkligt rödgröna ett ekologiskt hållbart alternativ? – Jo. Alternativet de Gröna.

När de demokratiska systemen förlorar allt mer respekt hos folket, eftersom folket får det sämre och då i panik proteströstar på det som makthavarna pekar ut som klandervärt, så är demokratin givetvis i fara, men vad ska folket göra när de känner att inget hjälper och ingen lyssnar på deras förtvivlan? Vem vill ge folket ett godtagbart rödgrönt alternativ? – Jo. Alternativet de Gröna.

Förståelse för hur systemen fungerar, samt att systemen kan påverkas av folket mer direkt, är grunden för att medborgarna ska känna respekt och tillit för demokratin. Vem myndigförklarar medborgarna, genom krav på ökade inslag av folkomröstningar, vilka gör demokratin levande och vem når ut till människorna? – Jo. Alternativet de Gröna.

Det saknas visioner om hur Sverige ska se ut i framtiden. Vem vill svara på hur vi ex. ska kunna gå från tillväxt- och konsumtionssamhälle till ett samhälle som utvecklas mentalt och utvecklar lösningar på de verkliga problem som mänskligheten står inför? – Jo. Alternativet de Gröna.

Vem vill utöka frihetsrummet för människor? Vem vill att samhället ska bli mer rättfärdigt. Vem vill göra en fredlig kulturrevolution på detta område? – Jo. Alternativet de Gröna.

Våra föreslagna reformer:

1. Man ska kunna leva på sin lön – Höj grundavdraget!

De första 120 000 kronorna man intjänar på arbete, inklusive pension och socialförsäkringar, ska vara skattefria och ska finansieras genom en reformerad skatteskala, ökande miljöskatter samt avveckling av de flesta andra avdrag – inklusive räntebidrag, reseavdrag, Rot, Rut och annat i Skatteverkets digra avdragskatalog. Reformen skulle såväl öka frihetsrummet för människor som bidra till en mer rättfärdig fördelning. Byråkrati, administration och sårbarhet skulle minska.

2. Minska näringslivets utanförskap – Ersätt arbetsgivaravgifter med produktionsskatt!

Arbetsgivaravgifterna, som är en avgift på arbete, finansierar trygghetssystemen: bland annat föräldraförsäkring, sjukförsäkring och ålderspensionen. Samtidigt vet vi att människans direkta arbete kommer att utgöra en allt mindre del av den totala ekonomin. Allt fler företag kommer därmed att beskattas allt mindre i relation till sin omsättning. Företagen hamnar i utanförskap – i så måtto att de kommer att bidra allt mindre till våra trygghetssystem.

Istället för ensidig beskattning av arbete bör produktionen beskattas likvärdigt oavsett om det är människa, robot eller hybrid som stått för den. Reformen säkrar finansiering av trygghetssystem och ger alla medborgare – och inte bara kapitalägare – del av de vinster som teknisk utveckling ger.

3. Sänk arbetstiden! – Dela solidariskt på framtidens jobb!

Den lagstadgade 40-timmarsveckan infördes för femtio år sedan – därefter har samhället utvecklats genom effektiviseringar, automatiseringar och robotisering. Enligt beräkningar kommer hälften av dagens jobb att försvinna inom 20 år. Nya kommer att ”skapas”, men inte alls lika många. Inte ens med mindre beskattning av arbetstid. Normalarbetstiden ska sänkas till 30 timmar i veckan. Övergångsfasen kan ske mjukt genom att övertidsersättning endast får tas ut för den tid som ligger över för vad som i dag uppfattas som heltid. Reformen ökar livskvaliteten för alla och styr mot andra än materiella värden.

4. Öka grundtrygghet och minska byråkratin! – Inför basinkomst!

Allt fler människor kommer att pendla mellan arbete, vidareutbildning och arbetslöshet. Redan växer ett prekariat fram med mycket otrygga förhållanden. Detta ska mötas med lagstiftning men också genom förändringar av trygghetssystem. Dessa har lappats och lagats, blivit allt mer komplexa och byråkratiska, dyrbara att administrera, i allt större ”behov” av kontroll.

Trygghetssystemet ska bli mer generellt. Försöken med medborgarlön/basinkomst i Finland och Holland ska följas och erfarenheter tas tillvara inför svensk omställning.

5. Minska privatbankernas utrymme! – Genomför en penningreform!

Riksbanken har ensamrätt att ge ut sedlar och mynt. Allt mer av den totala mängden ”pengar” är emellertid digitala. Dessa ”skapas” istället i banker när någon lånar. På Island utreds hur riksbanken ska kunna bli ensam utgivare även av digitala pengar. Detta ska följas noga och erfarenheter tas tillvara inför svensk debatt och beslut om en svensk penningreform som kan vara genomförd senast 2030.

6. Tydliga styrmedel för gynna miljön! – Höjd skatt på fossila bränslen blir första steget till basinkomst!

Ett tydligare system ska införas för att dels motivera varför miljöavgifter införs, dels styra över i önskvärd riktning. En rejält höjd skatt på fossila bränslen ska gå tillbaka till medborgarna som ett första steg på vägen mot basinkomst som är lika för alla. Fler exempel: Miljöavgifter inom jordbruket ska oavkortat gå tillbaka i form av arealbidrag. Avgift på kontor i urbana miljöer ska gå tillbaka i form av lokalstöd i glesbygd.

7. Från sårbart till robust samhälle! – Marknadstänkande ersätts av medborgarperspektiv!

ÖB har meddelat att militären bara kan skydda delar av landet i en vecka vid ett anfall. Så har det säkert varit länge. Det nya är emellertid att urbana miljöer inte klarar sin livsmedelsförsörjning mer än någon vecka vid en kris, att vattenförsörjningen är oändligt sårbar, att samhällets mest grundläggande system som elförsörjning och penningförmedling är alltmer sårbara. Det är hög tid att omforma system och strukturer så att de blir mer robusta. Marknadstänkandet ska ha ersatts av medborgarperspektiv.

8. Utred försvaret! – Säkerhetspolitik är större än försvarspolitik! – Fred och konfliktlösning ska prioriteras!

I teorin är alla överens om att säkerhetspolitik är större än försvarspolitik, men i praktisk politik handlar tyvärr debatten mest om
konfliktskapande mot Ryssland, samt militär upprustning tillsammans med Nato. Detta måste förändras! Offentliga medel för Sveriges militära utrikes-invasioner ska överföras till uppbyggande av internationellt arbetande sjukvårds- och räddningsteam, samtidigt som Sverige fokuserar alltmer på konfliktlösning och medlarskap.

Världen lider inte brist på vapen och militärer, men på läkemedel och sjukvårdspersonal. I en utredning, såväl nationellt som
internationellt förankrad, bör vi klargöra hur det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld skulle påverkas om Sverige antingen stärker ett nationellt defensivt försvar, eller avvecklar fler delar av det militära försvaret. Med utredningen och en saklig debatt som grund bör en folkomröstning hållas om vilken väg Sverige bör ta.

9. Kapitalismen har gått över styr! – Vi behöver mer av socialekologisk blandekonomi!

Planekonomierna havererade av en rad skäl. Många hoppades att en kapitalism med mänskligt ansikte skulle växa fram. Men
någonstans gick det snett. Marknaden tilläts ta över alltför mycket. Elnät privatiserades, offentligt ägd infrastruktur såldes ut, offentligt bostadsbestånd likaså, idén att mångfald inte kan uppnås utan vinstsyfte lobbades igenom.

Detta måste brytas. En bättre balans, med sociala och ekologiska förtecken, ska skapas. En socialekologisk blandekonomi ska växa fram. Ekonomin ska utformas så att system och strukturer inte blir beroende av ekonomisk tillväxt.

10. För att inte förstöra för Miljöpartiet de Gröna, vilket inte vore trevligt eller fredligt, så erbjuder Alternativet de Gröna en valsamverkan via Valsamverkanspartiet. Gröna väljare finns nämligen i alla möjliga olika gröna nyanser och ska själva få fälla sitt eget gröna omdöme om hur vi bäst åstadkommer en grönare värld, demokratiskt, hövligt och utan att sätta krokben för varann! För att inte Birger Schlaugs nya gröna parti ska förändras till oigenkännlighet, under Schlaugs livstid, så gör vi honom till permanent styrelsemedlem i en styrelse som han har veto i och som har intentionen om förändringar av partiet i stor konsensus.

Bild på magisk tomtenisse under magisk Debian-spiral och stjärnorSlutligen

Det här är var några reformer som Alternativet de Gröna ser som grundbultar. Det handlar om att förena frihet med solidaritet, välfärd med ekologisk hållbarhet, personligt ansvar med grundläggande generell trygghet och allvarligt menade steg för att ”hela landet ska leva”.

Det handlar om att bygga samhället på idén om största möjliga frihet för alla människor inom vår gemensamma kultur och vårt gemensamma vardagsliv, vilket kan bli ett syskonskap människor emellan, med rättfärdig fördelning i ekonomin och absolut jämställdhet inom rättssystemet.

Dagens system har gått över styr. Ekonomismen, och dess jakt på tillväxt, hotar planetära processer och grundläggande mänskliga krav på anständighet. Behovet av en fredlig kulturrevolution på det här området har sällan varit så stor som idag.

Men dagens Riksdagspartier tycks vare sig vilja eller ha modet att stå för förändring. Därmed blir de en del av problemet. Inte ”bara” för att de skapar en sämre framtid, utan också för att deras visionslöshet leder till att SD framstår som det enda nytänkande partiet, trots att de kramar de extrema marknadsliberala systemen lika mycket som alla andra.

—-

Alternativet de gröna har skapats som ett svar på Birger Schlaugs önskan om ett nytt grönt parti och är tänkt att återskapa det ekologiskt hållbara, samt den folkliga populariteten för den gröna rörelsen, samt för att ge folket möjligheten att rösta fram ett alternativ som är mer trovärdigt rödgrönt.

Schlaug måste enbart starta den WordPress-blogg som ska utgöra grunden, under ex. under namnet ”alt-gr.org” eller liknande. Tomtenissar som jag kommer garanterat hjälpa till att administrera den om han vill det, men det ska vara WordPress som är GPL och rekommenderas av FSF! Richard Stallman kan förklara varför, om minsta tveksamhet finns på den punkten.

Inspirationskälla:
http://schlaug.blogspot.com/2016/07/atervinn-miljopartiet.html

Mer intressant:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/KvlL4X/schlaug-totalsagar-miljopartiets-sprakror
https://pierreringborg.blogspot.com/2017/05/miljopartiet-borde-slopa-beteckningen.html

Fler gröna människor med bloggar:
https://corneliadahlberg.wordpress.com/2018/11/04/varfor-vill-big-food-ha-gmo/
https://kinarummet.wordpress.com/2018/12/07/godisautomaten-som-levererar-elbilar/
https://twogreenspirits.wordpress.com/2018/05/03/planetens-hallbara-granser-del-3-biologisk-mangfald/
https://www.8dagar.com/2018/12/den-vidriga-stanken-fran.html

Hållbara argument för och emot valsamverkan

Det finns argument mot valsamverkan som är hållbara, men det finns också massvis med argument som inte håller rent logiskt. Jag har därför här samlat argumenten för och emot valsamverkan och tittat närmare på dem.

Detta är alltså en informativ källa för varje parti som ligger under eller nära 4%, så att dessa partier fattar hållbara rationella beslut för det egna partiet.

Bild på Bertrand Russell
”Ett av de främsta hindren för intelligens är godtrogenhet, och godtrogenhet kan minskas enormt genom instruktioner i de vanligaste formerna av osanning. Godtrogenhet är ett större ont i nutid än det var tidigare, eftersom, tack vare tillväxten av utbildning, är det mycket lättare än vad det brukade vara att sprida felaktig information, och tack vare demokratin, är spridningen av desinformation viktigare än förr för de som håller i makten.”
/ Bertrand Russell (Källa: Demokraticitat Vetenskapliga partiet)

Så var väl medvetna om att det finns fiender i politiken som INTE vill att små partier ska ta mandat i Riksdagen. Ni kan redan vara infiltrerade av deras agenter. Vilka är då dessa fiender till ert parti?

  • Vissa rädda politiker som redan sitter vid makten som har ett stort intresse av att nya partier inte kommer över 4%, eftersom deras egna mandat då är hotade. Vissa av dem finns sannolikt listade här och här.
  • Ev. andra agenter för bankirer och mediemoguler, vilka har stor makt över samhällets media-utbud och sannolikt även över en hel del svenska politiker.
  • Vissa mediers chefredaktörer (anställda av samma bankirer och mediemoguler)
  • Vissa av medias journalister (anställda av vissa mediers chefredaktörer) Det är dessa som har i uppdrag att dominant och storvulet raljera mot utvalda småpartier för att skapa. sympati eller avsky för dem, samtidigt som ”de goda” framstår som ”goda” inför de som lurats att betrakta illusionismen, samtidigt som andra vettigare och mer balanserade småpartier mörkas helt, vilket är det värsta som kan hända för vilket parti som helst.
  • SÄPO-agenter som spelar in samtal på medlemsmöten eller åsiktsregistrerar och därmed agerar politruker åt sittande etablissemang.

Så. Nu till listan över de argument som ofta används mot Valsamverkan som är helt korrekta och faktiskt håller delvis:

1. Argumentet: Det kommer bli en massa tokiga partier som har chansen att komma in om alla små partier får chansen att ta sig över 4%-spärren. – Ja. Så är det lätt att se saken, kanske rentutav korrekt, men vem bestämmer vad som är tokigt? Vi har politiker och partier i Sverige som en stor majoritet anser gör massvis med tokiga saker. Ex. Säljer vapen till diktaturer som gynnar terrorism, vill delta i invasionskrig i strid med FN:s regler etc. Det är faktiskt därför det startas nya partier. Gör det nya partier automatiskt till mer tokiga än de existerande? -Tveksamt. Jag tycker att små partier ofta har vettiga frågor som de tar upp som verkligen skulle behöva få uppmärksamhet i Riksdagen.

2. Argumentet: Vi kommer bli sammankopplade med andra partier. -Ja. Det är ett korrekt argument. Fienden (och de som de lurats av fienden genom deras medier) kommer givetvis göra allt för att skuldbelägga de valsamverkande partierna på olika vis. Argumentationsfelet heter ”skuld genom sammankoppling” (Guilt by association), men att våra fiender kommer använda detta argumentationsfel mot oss är naturligtvis inget hållbart argument mot valsamverkan i sig. Kandidaterna som medverkar i Valsamverkanspartiet kommer stå på listan med sin egna partibeteckning intill sina namn. Kandidaterna har vid inträde i Riksdagen full frihet att rösta hur de vill, oavsett partitillhörighet. Samma sak gäller för alla politiker i Riksdagen. Sammankopplingen är därför fullkomligt ologisk och därmed ogiltig. Det kan liknas vid att anklaga Vänsterpartiet för att vara islamkritiskt, eftersom de går till val i ett valsystem där det islamkritiska Sverigedemokraterna ingår, vilket naturligtvis ett fullkomligt befängt argument, bortsett från att SD har vuxit under den tid son Vänsterpartiet på ett ohövligt sätt kallat dem ”rasister”, vilket sannolikt gett SD sympatiröster, men jag tror verkligen inte att det var syftet.

3. Argumentet: Vårt parti är redan en slags valsamverkan med en intern direktdemokrati. Vi har många olika åsikter. Gå med hos oss! – Ett helt korrekt argument från många olika partier. Problemet är att människor kan vara oeniga med majoriteten i olika partier, eller med ledningen av olika partier. Vissa frågor är så viktiga för vissa individer att detta inte duger. T.o.m. i Direktdemokraterna, vars intention officiellt är att vara ett 100% direktdemokratiskt parti, där alla alltid är tänkta att bli representerade mandatmässigt, kan anses ha allvarliga brister. Det kan ex. vara en mycket stor politisk demokratifråga för någon att Direktdemokraternas diskussioner plötsligt blev slutna och potentiellt shadowbannade. Även att säkerhetsnivån kan anses vara demokratiskt oacceptabel kan vara ett problem för någon. Man kan alltså vara mycket oenig i den politiska åsikten om hur direktdemokratin ska genomföras.

4. Enskilda politiker kan börja sluta lyda partipiskorna om det är lätt att starta nya partier. – Korrekt, men personligen ser jag det som ett utmärkt argument för vår demokrati och för missnöjda politiker att starta nya partier, samt ansluta dem till Valsamverkanspartiet. De som håller i partipiskan, eller njuter av den, ser det givetvis annorlunda.

5. Fyraprocentspärren finns i det svenska valsystemet av en anledning. – Korrekt. De stora partierna ville hindra de små partierna från att få representation i riksdagen 1971. Det ger småpartierna all anledning att försöka motverka den odemokratiska 4%-spärren på alla lagliga vis som de bara kan, inte att lyda demokratistölden som faktiskt försvårar för nya initiativ och demokratisk utveckling.

Ohållbara argument:

Vi vill inte ingå i en allians med gemensam politik. – Helt ohållbart argument. Valsamverkan innebär INTE gemensam politik och INTE ”politisk allians”, men enbart valsamverkan mot 4%-spärren.

Det är olagligt. – Nej. KD kom in genom valsamverkan med Centerpartiet. V och S har valsamverkat också. Det finns ingen lag mot valsamverkan och även om det hade funnits en sådan lag så kan man inte förbjuda människor att bilda partier där människor med olika åsikter faktiskt ingår. (sic)

De små partierna riskerar att hamna i skuggan av de stora partierna i en valsamverkan. – Nej. Ett ohållbart argument. De små partierna befinner sig oftast redan i relativ medieskugga, så vida de inte hjälper de stora partierna att framstå som ”godheten” förstås, såsom media och politiker gjorde med NMR, vilka fick ett orimligt stort fokus av politiker och medier under Almedalsveckan. En valsamverkan öppnar istället för ökat fokus i media för andra små partier som på allvar kan fånga upp missnöjet och utmana de befintliga partierna och medierna, vilka genom sin existens och sitt fokus faktiskt gynnar partier som NMR. Det är faktiskt ytterligare en anledning att låta partier som anses vara ”ondskan” eller ”tokiga” att få vara med. Detta kommer ytterligare öka intresset för de valsedlar som sprids, där människor kan se dem, undersöka dem och enkelt kryssa bättre nya alternativ i valet. Det kan också göra det lättare för medlemmar i ”ondskans partier” att byta partier, om de inte känner sig attackerade från alla håll och kanter, men att deras naturliga känslor och rädslor bemöts med empati och acceptans istället för hat.

För många riksdagspartier kan skapa en trögstyrd och potentiellt lamslagen riksdag som är svår att överblicka. – Nej. Argumentet håller inte. Idag är Riksdagen trögstyrd och lamslagen av tre block. Många små partier hade sannolikt lättare kunnat bryta dödläget. Det är i länder med valspärrar, ex. Tyskland och Sverige, som regeringsbildning går väldigt trögt, medan det i Nederländerna, som saknar valpärrar, alls inte är några problem att bilda regeringar.

Bred valsamverkan gynnar främlingsfientliga partier. – Argumentet håller inte. SD, som ofta benämns som ”främlingsfientligt”, men har många med utländsk härkomst i sitt parti, kom in i riksdagen trots en 4%-spärr. Enbart genom att tillåta s.k. ” främlingsfientliga partier” kan vi trygga demokratin, tror jag. Anledningen till att främlingsfientliga partier uppstår är naturligtvis p.g.a. den politik som förs av de andra partierna, som ex. skapar massinvandring av inkompatibla kulturer, samtidigt som de ökar ojämlikheten i samhället. Ger man då inte s.k. ”främlingsfientliga” partier respekt och rätt att deltaga eller påverka demokratin så kommer det med all sannolikhet leda till kravaller och ev. till statskupp, vilket faktiskt INTE är att gynna demokratin. Evidenset är Hitlertyskland där demokratin till slut kuppades bort, p.g.a. frånvaron av respekt mellan olika partier. Dagens 4%-spärr gynnar helt evident SD och missgynnar många små partier som inte är s.k. ”främlingsfientliga”. Således håller inte argumentet.

Kritik – Feministiskt initiativ får storstryk, men väljer att behålla skygglapparna på

Jag har tidigare upplyst Feministiskt initiativs ledning  om fördelarna med en regnbågsaallians, allt för att ge dem motivation att ta mandat. Mina uppmaningar har varit som att hälla vatten på en gås. Hur Fi resonerar är okänt, men jag misstänker att resonemangen kan bygga på osanningar, kanske även på fördomar om andras ”rasism”.

yin & yang i ett hjärta
Precis som Göran Greider så tror jag  att (nästan) alla har förmåga att tänka strategiskt och taktiskt, för man behöver inte vara raketingenjör för att förstå att det han säger här är helt evident:

”Borgerliga partiledningar hoppas taktiskt på litet mer än tre procent för Fi, det kan vi vara säkra på.”
/Göran Greider Källa: https://www.etc.se/debatt/greider-ledaren-var-inget-angrepp-pa-feminismen

Oavsett vänster eller höger så är det i min mening känslomässigt intelligent med valsamverkan, helt oavsett åsikter, i vår gemensamma demokrati.

Välkomnandet av de människor, som det s.a.s. ”kärleksfullt” skriks ”rasister” eller ”kommunister” emot, anser jag är korrekt av Valsamverkanspartiet. Känner inte ni feminister likadant? Eller känner feminister ett kärleksfullt hat? Hmmm… Hur är det möjligt?

Erasure – Love to hate you

Tja, man bör inte blanda ihop kärlek med passion.
Men ändå. Ca 85% av Fi:s f.d. väljare tycks ha förstått exakt det Greider pekar på, men tydligen inte partiledningen? Fi har gått från 3,12% ned till endast 0,46%!!!!, enligt val.se. Är fortsatt arrogans då verkligen lämpligt?

Feministiskt initiativs kongress bör kanske söka efter bättre ledarskap för partiets väl, om Feministiskt initiativ ska ha potential att lyckas 2022, samt kanske gå mer metodiskt till väga? Kanske ta hjälp utifrån?

Fi:s partilednings arrogans är inte enbart begränsad till samarbetssvårigheter, vad gäller valsamverkan, men tycks tyvärr genomsyra fler saker. En olycka kommer sällan ensam, som man säger. Kanske är det jag ser bara toppen på isberget?

Jag har ex. intervjuat Piratpartiet och Direktdemokraterna. Inga problem alls och sådana intervjuer är givetvis en del av demokratins själ. Det här är viktiga och hövliga samtal, anser jag, men sådana samtal vill inte Fi:s ledning veta av, men meddelar arrogant:

Bild på Pelle Hällje”Tyvärr avböjer vi en sådan intervju.”
/Pelle Hällje, pressekreterare för Fi via ett mycket kort svar via e-post

Kallt, arrogant och obehagligt beteende i en demokrati, från ett parti som dessutom utmålar sig själva som kärlekens parti. Har denne ”Hällje” tackat nej till massvis med möjligheter för Fi att få synas och höras av människorna, undrar jag besviket och förvånat? Jag anar ugglor i mossen. Beteendet förefaller vara som att balansera på slak lina, d.v.s dödsfarligt om FI misslyckas.

Piratpartiet och Direktdemokraterna däremot inser nu förmodligen, efter våra samtal, att de redan nästa val kan ha mandat i Riksdagen. Fi tycks inte vilja inse någonting alls. Skygglapparna är inte enbart på, men de tycks vara fastklistrade över ögonlocken också.

Fler drar i varningsklockorna. I Feministiskt initiativ sitter, enligt Tommy Hansson:

Bild på Tommy Hansson”knäppskallar som inte bör få ansvar får någonting över huvud taget”
/Tommy Hansson

Han tror att de f.d. Fi-väljarna insett detta. Jag har, efter att ha läst hans artikel, känslan av att Hansson kan ha rätt och att detta givetvis kan ha bidragit till det katastrofala resultatet för Feministiskt initiativ, tyvärr, tyvärr.

Det stumma Miljöpartiet och högersossarna är också duktigt skadskjutna av inkompetens och arrogans, har jag noterat, men skadan i Fi är förmodligen så omfattande att den kanske inte längre är reparabel, till alla verkligt förtryckta kvinnors stora förtret.

Vi har numera massvis med sådana stackars kvinnor i Sverige som flyger från balkonger i parti och minut. Det lär inte bli bättre för dem med mer ojämlikhet under ledning av bankirernas gosegris Lööf., som sannolikt kommer medverka till att segregeringen ökar ytterligare och att högerpartiet SD stärks ytterligare.

Så blir det inte massiv förändring i Fi:s ledarskap och i FI:s politik, med fokus på jämställdhet, på ett balanserat sätt, så ser det nog mörkt ut för de förtryckta kvinnorna efter nästa val, tror jag, men även för Fi.

Högern, högersossarna, höger-MP och höger-SD har ett smörgåsbord av höger-partier som ökar ojämlikheten i samhället. Till synes också rosa kapitalism. Vad har den riktiga vänstern? Vad har vi män och kvinnor, vi som tillhör de 90% som fått det sämre de senaste 30 åren?

Får man föreslå en Regnbågsallians av nya partier?

Mer intressant om Feministiskt initiativ:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/tag/feministiskt-initiativ
https://valsamverkanspartiet.wordpress.com/tag/feministiskt-initiativ
http://hotpot.se/politik/bor-feministiskt-initiativ-forbjudas/
https://aktuelltfokus.se/kritikstorm-mot-feministiskt-initiativ-tankte-demonstrera-mot-arbetarrorelsen-pa-1-maj/

Brist på Kärlek? – Var det därför gick det så dåligt för Feministiskt Initiativ och AfS i valet 2018?

Vissa känner sig bortskrämda från Feministiskt initiativ. Tycker de blivit svåra att förstå med sin valfilm Klart vi kan! Enligt Gudrun Schyman beror det dåliga valet på att folk har känt oro över Sverigedemokraterna och därför taktikröstat.

Men varför går då inte taktiken ut på att få in Feministiskt initiativ i Riksdagen istället för att rösta på S eller V, partier som redan ligger långt över olika spärregler?

Det beror givetvis på obefogad rädsla, vilket leder till brist på kärlek från V och S, d.v.s.partier som odemokratiskt vill stänga ute mindre och nya partier som ex. Feministiskt initiativ, samt på SD som vill utestänga AfS.

En annan sak som jag upptäckt är att de som stämplats som ”rasister” av Feministiskt initiativ och övrigt etablissemang själva INTE anser att de är det.

Alternativ för Sverige menar ex. att de INTE är ”rasister” och att det finns massvis med laglydiga skötsamma invandrare som kommer till Sverige, gillar Sverige och anpassar sig till Sverige, vill ha trygghet och vill att Sverige ska utvecklas positivt. Kanske t.o.m. något för EXPO att uppmärksamma?

Kan nedsättande benämningar om andra uppfattas som ohövligt? Kan Fi drabbas negativt av detta? Jo. Jag tror det. Samtidigt har dessa förnuftiga och känslomässiga ord från Gustav Kasselstrand inte helt letat sig in i deras program om återvandring än.

Och visst kan ingen människa, vare sig i Fi eller AfS, rå för att de känner rasism eller hat. Den kommer ur mänsklig rädsla.
Rädsla är naturligt enligt psykiatrikern och MIT-professorn Tara Swart med indisk/brittisk bakgrund.

Bild på Tara Swart
”Jag vill vara väldigt tydlig. Det handlar inte om din eller min åsikt, eller att ha rätt eller fel, eller ens våra politiska val. Det handlar om utvecklingen av den mänskliga hjärnan, från stam-ursprung, genom etnisk och geografisk diversifiering till skapandet av nationalstaten, hela vägen upp till modern nationalism.
/ Tara Swart

”Till grunden för våra omedvetna fördomar, så är det, även om du inte tror att du har ett rasistiskt, åldersdiskriminerande eller sexistiskt ben i din kropp, om den stereotypen finns i världen, så är det till viss del kopplat till vår hjärnor, och detta var tänkt att hålla oss säkra, för vår hjärna prioriterar att säkerställa vår överlevnad tills vi kan reproducera oss. ”
/ Tara Swart

AfS är ex. rädda för att svenskarna, som nedväxer i population, ska bytas ut av andra folkgrupper, folkgrupper som ofta har en avvikande kultur, samt skaffar massvis med barn.

Feministiskt Initiativ är rädda för att deras nya vänner ska bli hemskickade när asylskälen inte längre finns, eller när någon de gillar gjort något kriminellt.

Vetenskapliga partiet är också rädda, dels för att EU-medlemskapet skapar ökad ojämlikhet och ökad kriminalitet, men även på ett andra sätt. Vetenskapliga partiet pekar på att 15’000 forskare är eniga om att vi måste minska population och konsumtion i världen, medan massinvandringen till ett överkonsumerande Sverige, samt massavel av barn, ökar både population och konsumtion. VP är även rädda för dålig beredskap mot supervulkaner och stora asteroidnedslag.

Kan Fi, Vetenskapliga partiet och AfS finna modet att prova något nytt? Kan vi ha modet att prova på en regnbågsallians, en valallians, genom Valsamverkanspartiet och därefter ta de här diskussionerna inne i Riksdagen? Kanske rentutav ge varandra ett handslag, klapp på kinden eller en kyss?

Kanske vi inte behöver göra som fredliga bonobos, även om det faktiskt ett beteende som, enligt de fascinerade forskarna, kan mildra känslor av rasism och hat och öka tillit och kärleksfullhet. Nåväl. Det där lär komma naturligt om det kommer!

Men föreställ er uppmärksamheten i medierna om vi får till en valsamverkan! Medierna kommer inte kunna avstå att rapportera om oss, ens om de vill det.

Föreställ er de röstande folkets ovationer! Föreställ er att andra partier, bl.a. de som skapat och skapar problemen med dålig beredskap, växande population, stegrad konsumtion, ojämställdhet och rasism, glider ur när allt fler nya friska partier glider in tillsammans och kanske löser problemen?

Vilken utmaning! Vad vore livet utan utmaningar?

Mer intressant om taktikröstning:
https://valsamverkanspartiet.wordpress.com/2018/08/26/taktikrostning-romelsjo-funderar-hogt-vad-kan-man-rosta-pa/

Lennart Fernström – Det minst viktiga valet någonsin

Fernström, chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen Syre, menar att det är det kollektiva röstandet som är avgörande för att vår demokrati ska fungera, men enbart så länge vi alla verkligen röstar på det vi tror på. Eugene V Debs verkar ha varit enig:

eugene_v_debs_80x80”Jag röstar hellre på något jag vill ha även om jag inte får det än att rösta på något jag inte vill ha och få det.”
/ Eugene V Debs

”I’d rather vote for something I want and not get it than vote for something I don’t want, and get it.”
/ Eugene V Debs

Valsamverkanspartiet är enigt med Fernström och Debs. Vi vill öka möjligheterna för fler människor att kunna rösta exakt på vad de tror på, samtidigt som detta har en chans att ge mandat i beslutande församling.

Tyvärr väljer Fernström att dela upp människor i ”de goda krafterna” och ”de onda”. Ofta när jag själv pekat finger på något ”ont” så pekar i meditationen tre fingrar tillbaka på mig själv.

Det finns ofta så otroligt mycket jag själv kan göra med min energi för att inte vara medskapare av det problem som jag gnäller på, men också vara en del av lösningen på det problem som jag ofta varit med på att skapa. För det handlar om medkänsla, respekt och att ta ansvar.

Ett bra sätt att ta ansvar är att starta ett bra riktigt bra parti, skydda det mot infiltration och övertagande, ansluta det till Valsamverkanspartiet och berätta för vänner och bekanta, så att de kan känna en större motivation att rösta för andra partier i Riksdagen, helt utan att känna tvånget att taktikrösta på något man tycker är halvt dåligt.

Taktikröstning – Romelsjö funderar högt – Vad kan man rösta på?

Anders Romelsjö gör mycket reklam för etablissemangets partier, som redan får mycket uppmärksamhet i fulmedierna, samt för fåtalet partier som tycks göra allt för att inte ta mandatet ifrån riksdagspartierna, ex. KP och SKP. Kommunisterna valsamverkar inte ens med varann. Vad tycker Romelsjö om det beteendet?

Romelsjö funderar inför sina läsare genom sin blogg, men vad tänker egentligen Romelsjö om mer okända partier som mörkas effektivt i fulmedierna?

Vad tycker egentligen Romelsjö om ex. det vetenskapligt och moralfilosofiskt grundade, anti-imperialistiska, djupgröna, mer direktdemokratiska och mer vänsternationella, anti-EU och anti-NATO-partiet som valsamverkar i valet 2018, nämligen:

-Vad vore poängen med att rösta på detta parti, eller varför ska man INTE göra det? Behöver vi visa de små partierna att de ska valsamverka med våra röster? Kan det löna sig för deras framtida mandat?

…eller vad tycker Romelsjö om partiet som anser sig vara en digital direktdemokratisk valsamverkan, även om det numera placerats i en svart digital låda av programmerarna, vilket jag inte gillar, och knappast heller folket, om de förstår faran med det, som heter:

…eller partiet som säger sig verka för ”enhet”, människor emellan, men tycks kämpa med det själva, som heter:

…eller varför inte:

…eller:

…eller det lite grönare konsensuspartiet:

…eller:

…eller:

…eller:

…eller det mycket antiimperialistiska och djupgröna partiet utan kandidat:

…eller det etnocentristiska:

…eller:

…eller:

…eller:

…eller:

…eller:

Själv var jag medgrundare till Direktdemokraterna och har medverkat en kortare tid i Gröna partiet. Nå vad säger du Anders? Är du villig att göra lite reklam för fler partier än de etablerade på din blogg, när fulmedierna mörkar dem?

Jag länkar inte till det Hitlerhälsande partiet som fick 0,02% av rösterna förra valet, eftersom det redan fått orimligt mycket reklam genom fulmedierna, men jag har en fråga till Romelsjö:

-Varför tror du att fulmedierna vill ge så mycket uppmärksamhet till det Hitlerhälsande partiet och de etablerade, men inte till alla de andra alternativen?

Lars Bern har en teori:

Bild på Lars Bern”Etablissemanget behöver
nazisterna för att odla myten
om sin egen godhet.”
/Lars Bern

(Källa: https://anthropocene.live/2018/07/07/kampen-for-att-aterinfora-demokratin/#comment-36379)

Det är naturligtvis något som de andra alternativen inte kan ge dem.