Forum

Valsamverkanspartiets forum

phpBB-forumet från Forumotion samarbetar med Google och använder diverse Javaskripts och kakor som inte nödvändigtvis uppfyller Dataskyddsförordningen, samt registrerar din IP-adress, så välj gärna separat dator/användare, väl valt nätverk, samt anonym e-postadress och alias för din integritet om du deltager!

Anledningen att registrera detta phpBB-forum är att folk som gillar direktdemokrati och valsamverkan ska ha ett ställe att kommunicera enkelt, utan krusiduller eller tvång om betalning av medlemsavgifter.