Hur man röstar

Du som vill rösta på ett parti som ingår Valsamverkanspartiet ska kryssa en av de medverkande partiernas kandidater. Är ditt parti inte med i Valsamverkanspartiet, men du vill att de ska vara det så kan du rösta på Valsamverkanspartiet ändå och meddela dem att du har gjort det.

Du och dina partikamrater kan även fraktionera ert parti så att en del av ditt parti valsamverkar.

Viktigt! – Rösta endast indirekt på de partier som ingår i denna Valsamverkan, annars kommer inte din röst att räknas och då bli bortkastad!!!

Alla röster i vår valsamverkan ska nämligen samverka för att föra kandidater från alla ingående partier in i riksdagen genom VALSAMVERKANSPARTIET där de invalda kandidaterna sedan har rätt att rösta enligt sina egna partiers övertygelser.

Rösta alltså ALDRIG direkt på partier som ligger långt under 4% i opinionsundersökningarna! Gör du det kan det lätt bli ”en bortkastad röst” som gör att din röst inte påverkar mandatfördelningen i riksdagen.

Valsamverkanspartiet, som är en positiv konstruktiv lösning på problemet, är naturligtvis det ENDA kända undantaget som INTE är ”bortkastad”, eftersom den rösten visar samarbetsförmåga, vilket ÄR den rätta vägen.

En röst på Valsamverkanspartiet är alltid rätt lagd eftersom den visar för småpartierna, som ligger under 4%, vilken väg som är rätt väg att gå, nämligen valsamverkan.

Rösta alltså gärna på Valsamverkanspartiet även om du inte helt håller med de ingående partierna och berätta gärna det för ett annat parti som ligger nära eller under 4%! Det kan få dem att tänka om och tänka rätt.

Genom att tillsammans ta oss över 4% gynnar vi alla de samverkande partierna i denna breda ”Valtekniska samverkan”, även kallat ”Valallians”, eller ”regnbågskoallition. Mest av allt gynnar du givetvis den kandidat du sätter ett kryss framför och framförallt motverkar du då den odemokratiska 4%-spärr som förlamar nyskapandet av svensk politik.

Här har du en kom-i-håg valsedel som du kan skriva ut och sätta upp på kylskåpet för att minnas inför valet hur du ska rösta!

Så här röstar du:

1. Tag med din legitimation, röstkort och din komihåg-lapp som du skrivit ut.

2. Ta dig till din anvisade vallokal som står på röstkortet och sätt gärna igång din videokamera! Din video kan visa sig vara en viktig del av vår demokrati. Det är INTE olagligt att filma din egen röstning enligt brottsbalken, enbart om du spionerar på eller avslöjar hur andra röstar, vilket är valfusk.

3. Lägg märke till valfusk i din egen vallokal! Valfusk i Sverige utförs oftast av de stora partiernas politiker och måste alltid polisanmälas. Detta är en av orsakerna att vi själva inte trycker upp eller lägger ut valsedlar. Det svenska systemet med enorma mängder av vallokaler och valsedlar på oskyddade bord eller i små kurer är helt enkelt odemokratiskt eftersom det missgynnar nya och små partier. Andra länder är ofta mer demokratiska än Sverige.

4. Om du ser valfusk, filma då och konfrontera vederbörande med frågor! Du kan sedan sälja din filmupptagning till olika medier och även lämna den som bevismaterial till polisen om vederbörande inte vill erkänna brottet. Otillbörligt verkande vid röstning kan ge upp till fyra års fängelse.

4. Tag en valsedel som saknar förtryckt parti och plocka även på dig några andra förtryckta valsedlar. Detta skyddar din valhemlighet. Filma gärna bordet/kuren med valsedlar! Saknar du något parti på bordet kan någon i vallokalen ha kastat dem i papperskorgen och du kan då meddela deras företrädare! Detta gör det svenska valet något mer demokratiskt.

3. Gå in bakom en skärm som tryggar din valhemlighet ytterligare.

4. Skriv ” VALSAMVERKANSPARTIET” på den blanka valsedeln.

5. Rita en ruta till vänster som du kryssar i.

6. Intill denna ruta skriver du namnet på den person du vill rösta på och som ställer upp som kandidat för oss. Du ska inte skriva kandidatens partitillhörighet under utan enbart namnet på personen.

7. Kontrollera att du stavat rätt.

5. Filma eller tag gärna ett fotografi på din valsedel om du inte anser dig behöva valhemligheten.

8. Placera Valsedeln i ett av dina valkuvert.

9. Visa din legitimation för den person som handhar registreringen.

10. Se till att valkuvertet hamnar i valurnan!

11. Du har rätt att övervaka hur rösterna räknas om du vill det. Du kan ex. fråga de ansvariga när rösträkningen börjar.

12. I Sverige har du valhemlighet om du vill det, men vill du avslöja hur du röstade kan du gärna lägga upp ett foto på din valsedel och posta en länk till oss ex. via din egen WordPress-blogg, samt ange vilket valdistrikt du röstade! Då kan vi säkerställa att din röst verkligen räknades genom valmyndigheten.

13. När din röst har räknats hos valmyndigheten så kan du radera video-bild-beviset på hur du röstade.

MVH
Martin Gustavsson
Politisk organisatör
Valsamverkanspartiet