Hur man röstar

Viktigt! – Rösta endast indirekt på de partier som ingår i denna valsamverkan, annars kommer INTE din röst att räknas och då bli den tyvärr bortkastad!!!

Alla röster i vår valsamverkan ska nämligen SAMVERKA för att föra in kandidater från alla ingående partier in i riksdagen genom VALSAMVERKANSPARTIET där de invalda kandidaterna sedan har rätt att rösta enligt sina egna partiers övertygelser.

Rösta alltså ALDRIG direkt på partier som ligger långt under 4% som inte valsamverkar! Gör du det kan det lätt bli ”en bortkastad röst” som gör att din röst inte påverkar mandatfördelningen i riksdagen.

Valsamverkanspartiet, som är en regnbågsallians och en positiv konstruktiv lösning på 4%-spärr-problemet, är naturligtvis det ENDA kända undantaget som INTE är ”bortkastad”, eftersom den rösten visar bred samarbetsförmåga, vilket ÄR RÄTT väg om man är seriös och vill ge sina medlemmar, kandidater och medborgare påverkanskraft.

En röst på Valsamverkanspartiet är ALLTID RÄTT, eftersom den visar för småpartierna, som ligger under 4%, vilken väg som är rätt väg att gå för dem alla, nämligen valsamverkan. Den visar dessutom antingen ett missnöje med de etablerade partierna, eller att du föredrar något annat än de etablerade. Det gör inte en blankröst. En blankröst visar egentligen bara att du låter alla andra välja politiker åt dig.

Rösta alltså gärna på Valsamverkanspartiet, utan att välja en kandidat, även om du inte helt håller med de ingående partierna och berätta gärna det för oss, samt för andra partier och kandidater som ligger nära eller under 4%-spärren! Det kan få oss eller dem att tänka om och ev. att tänka som dig.

Genom att tillsammans ta oss över 4% gynnar vi alla de samverkande partierna i denna breda ”Valtekniska samverkan”, även kallat ”Valallians”, eller ”regnbågskoallition. Mest av allt gynnar du givetvis den kandidat som du röstar på. Framförallt medverkar du då till en mer levande demokrati.

Så här röstar du:

1. Tag med din legitimation, röstkort och din komihåglapp med vad du vill skriva på valsedeln.

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

2. Du kan förtidsrösta och begära ut din valsedel i din vallokal och rösta annorlunda på valdagen. På valdagen tar du dig till din anvisade vallokal som står på röstkortet. Sätt gärna igång din videokamera! Din video kan visa sig vara en viktig del av vår demokrati. Det är INTE olagligt att filma din egen röstning enligt brottsbalken, enbart om du spionerar på eller avslöjar hur andra röstar, eller publicerar människor som befinner sig i vallokalen på Internet, vilket inte är tillåtet. Valfusk är straffbart.

3. Lägg märke till valfusk i din egen vallokal! Valfusk i Sverige utförs oftast av de stora partiernas politiker, eller av extrema aktivister, och måste alltid polisanmälas! Det svenska systemet med enorma mängder av vallokaler och valsedlar på oskyddade bord, eller i små obevakade kurer, är helt enkelt odemokratiskt, eftersom det missgynnar nya och små partier. Andra länder är oftast mer demokratiska än Sverige i det här avseendet.

4. Om du ser valfusk, filma då och konfrontera vederbörande med frågor! Du kan sedan sälja din filmupptagning till olika medier och även lämna den som bevismaterial till polisen om vederbörande inte vill erkänna brottet. Otillbörligt verkande vid röstning kan ge upp till fyra års fängelse.

5. Tag en valsedel som saknar förtryckt parti och plocka även på dig några andra förtryckta valsedlar. Detta skyddar din valhemlighet.

6. Filma gärna valsedlarna på bordet eller i kuren! Saknar du något parti kan någon ha kastat dem i papperskorgen och du kan då meddela vallokalen och partiets företrädare! Detta gör det svenska valet något mer demokratiskt.

7. Gå in bakom en skärm som tryggar din valhemlighet ytterligare.

8. Om du hittar vår valsedel i vallokalen så kryssar du i rutan framför den person du vill rösta på. Annars så använder du en tom valsedel och skriver ” Valsamverkanspartiet” enligt bilden nedan, samt skriver förnamnet och efternamnet på den person du vill rösta på, som ställer upp som kandidat för oss. Du ska INTE skriva kandidatens partitillhörighet, utan enbart namnet på personen.

Medverkande kandidaters förnamn, efternamn och partitillhörighet:


VAL TILL RIKSDAGEN

Du personröstar genom att sätta ett kryss för den kandidat du
helst vill ska bli vald, eller så skriver du Valsamverkanspartiet
samt deras för- och efternamn på en tom valsedel.
Du kan enbart personrösta på en av
kandidaterna nedan.

         ☐ 1. Martin Gustavsson, Vetenskapliga partiet

         ☐ 2. Fritjof Persson, Partiet Besegra Statskuppen

         ☐ 3. Ronnie Andersson, Vetenskapliga partiet

         ☐ 4. Gunnar Littmarck, Partiet Sverige 2.0

HELA LANDET
XXXX XXXX


9. Filma eller tag gärna ett fotografi på din valsedel om du inte anser dig behöva valhemligheten.

8. Placera Valsedeln i ett av dina valkuvert.

9. Visa din legitimation för den person som handhar registreringen.

10. Se till att valkuvertet hamnar i valurnan!

11. Du har rätt att övervaka hur rösterna räknas om du vill det. Du kan ex. fråga de ansvariga när rösträkningen börjar.

12. I Sverige har du valhemlighet om du vill det, men vill du avslöja hur du röstade kan du gärna lägga upp ett foto på din valsedel och posta en länk till oss ex. via din egen WordPress-blogg, samt ange vilket valdistrikt du röstade! Då kan vi säkerställa att din röst verkligen räknades genom valmyndighetens redovisning av data.

13. När du vet att din röst har räknats hos valmyndigheten och du inte har sett något valfusk så kan du radera video-bild-beviset på hur du röstade och ev. människor som blev filmade av misstag.

MVH
Martin Gustavsson
Politisk organisatör
Valsamverkanspartiet