Inget samlingsparti

Valsamverkanspartiet är inget ”samlingsparti”. Partiet har ingen partipiska såsom ex. Moderata samlingspartiet. Ingen kandidat kommer tvingas av partiledaren under vapenhot såsom i Moderaterna där partiledaren försökte likrikta partiet genom frågor om ifall kulan skulle komma inifrån.

Varje kandidat, från varje deltagande parti, väljs in på demokratiskt mandat i förhållande till folkligt stöd och för därefter den politik som det egna partiet står för.

Valsamverkanspartiet är en valteknisk samverkan som är tänkt att hjälpa fler och mindre partier samtidigt, så att Sveriges mandatfördelning kan bli mer lik den i Nederländerna, där spärr saknas.

Två bilder. En stor fisk jagar ett splittrat fiskstim. Ett samlat fiskstim i form av en stor fisk jagar den stora fisken.
Splittring leder inte framåt. Organisera er och valsamverka med oss!