Operativsystemet Linux skapat av Linus Torvalds kan liknas vid Valsamverkanspartiet

Valsamverkanspartiet är det parti som har potential att låta demokratin verkligen bli en fri del av vilka vi verkligen är. Precis som med Linux, handlar inte Valsamverkanspartiet om direktdemokrati, för alla tror inte på direktdemokrati i en speciell form, ej heller tror alla på Vetenskapliga partiets styrning, precis lika lite som att alla tror på Linux i endast en speciell form.

Annonser

Det slår mig hur många likheter både jag själv och Valsamverkanspartiet har med Linus och Linux. Jag återkommer till dessa likheter, men först lite om Linus Torvalds och hans projekt:

Linus Torvalds framträder på TED (transkription på engelska) och berättar om det värdlsberömda operativsystemet Linux och managementsystemet för programmerare som heter Git, vilka han själv varit initiativtagare till.

Git som skapats på initiativ av Linus Torvalds är ett management-system för programmerare som snabbar upp utvecklingen för de programmerare som arbetar tillsammans runtom i världen.

Linux är operativsystemet som först skapades av Linus men som numera vidareutvecklas kontinuerligt av programmerare runtom i världen tillsammans och bygger på öppen källkod (GPL). Detta gör operativsystemet tryggare eftersom svagheter snabbt kan rättas till. Operativsystemet Android som numera finns i många smartphones bygger ex. på operativsystemet Linux.

Ubuntu är en variant av Linux, som jag använder själv, en mycket användarvänlig version med ett mycket bra forum och med ett namn som antyder en passande afrikansk filosofi. Den Liberianska fredsaktivisten Leymah Gbowee har gjort en översättning av Definitionen av Ubuntu:

”Jag är vad jag är på grund av vilka vi alla är.”

Det är det ordval som leder mig in på Valsamverkanspartiet.

Valsamverkanspartiet är det parti som har potential att låta demokratin verkligen bli en fri del av vilka vi verkligen är. Precis som med Linux, handlar inte Valsamverkanspartiet om direktdemokrati, för alla tror inte på direktdemokrati i en speciell form, ej heller tror alla på Vetenskapliga partiets styrning, precis lika lite som att alla tror på Linux i endast en speciell form.

Inte ens den som tror den funnit sitt parti eller sitt operativsystem kan någonsin vara helt säker på den saken, för världen är inte alltigenom god. Man får inte vara naiv. Våra favoritvarianter måste ibland avknoppas för att kunna utvecklas. Vissa varianter kommer väljas bort, andra kommer överleva. Alla kommer inte dra sitt strå till stacken om de inte gillar sin stack.

Vetenskapliga partiet som ingår i denna valsamverkan kan ex. liknas vid Linux Ubuntu, medan Jämstälda partiet skulle kunna liknas vid ex. Linux Mint. Dessa båda varianter är bara två i raden av olika varianter som tillsammans bestämmer det totala urvalet för användaren. Men användaren ska givetvis kunna tanka ner den nya demokratin i sitt liv också. Valet ska leda till mandat i riksdagen. Det är där Valsamverkanspartiet blir viktigt. Utan valsamverkan inget mandat.

Med Valsamverkanspartiet kommer demokratianvändarna får ett utökat smörgåsbord av olika varianter att välja på. Precis som Linus ser jag Valsamverkanspartiet som den lösning som kommer fixa hålet i gatan framför mig, ett hål som kan liknas vid en brist på smakliga rätter där innehållet inte motsvaras av innehållsdeklarationen. Det måste fixas för i vår demokrati ser vi politiker och journalister som kallar sig ”demokrater” och utger sig för att representera folkets verkliga mening, men…

olof_palme_80x80

”Historien ger många exempel på att demokratin krossats av människor som sagt sig kämpa för ”verklig demokrati” och ”folkets egentliga mening. Insikten härom kan leda oss till en försvarsposition som döljer att demokratin är ett utomordentligt krävande styrelseskick. Det måste ständigt hittas nya vägar till vitalisering, till att nå ut till människorna och göra dem aktiva. Diktaturer bjuder ett maskineri av lydnad, slutet och till det yttre väloljat. Demokrati bygger på lojalitet, öppenhet och pulserande liv. Den måste därför ständigt vinnas på nytt.”
/ Olof Palme (Källa: Citat om Demokrati)

Så Valsamverkanspartiet lyder inte de stora lunsarnas fyraprocentspärr. Vi utgör den nya grund som möjliggör den demokratiska vitalisering som innebär att varje deltagande parti kan ha olika medlemmar som samverkar i sin egen riktning men ändå tillsammans. Några medlemmar och politiska bloggare kommer sannolikt sitta mycket i morgonrock hemma, precis som Linus och jag. De stora partierna kan liknas vid de Wallstrreet-anslutna operativsystemen Apple och Windows precis såsom politikeradeln sålt sig till det militärindustriella komplexets intressen.

Det vi måste fråga oss själva är vad vi vill ha och vad vi vill gynna. Och precis som med Linus kan man gynna sig själv genom att fylla igen hålet framför sig och samtidigt kommer det gynna alla andra samtidigt.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vaetenskapliga partiet

Valsamverkan innebär inkludering av alla, vilket är demokratins grundidé

Henrik Arnstad uttrycker sin politiska åsikt om Charlie Hebdo-skotten i denna artikel från Dagens Arena som heter ”Vi har glömt vad demokrati är”.

Jag kommenterar inte det politiska innehållet här eftersom Valsamverkanspartiet är ämnat att vara ett valsamverkansprojekt av flera olika mindre partier. Artikeln är dock intressant för valsamverkanspartiet eftersom den uppmanar till demokratisk inkludering av alla vilket är valsamverkanspartiets grund:

Låt oss hedra offren från Utøya och Charlie Hebdo genom att fortsätta bygga demokratin, genom mer inkludering. Först då kan vi vända denna vidriga utveckling, som inledde året 2015.

4%-spärren är exkludering och alla som är för den, eller inte aktivt arbetar emot den, är därför de facto icke-demokrater. Om inkludering i demokratin kommer ha önskad effekt på islamister eller rasister har jag en egen åsikt om som jag presenterar i mitt eget parti, vetenskapliga partiet.

Hur det verkligen ligger till kan den som läser Koranens strofer eller lyssnar på ex. rasistiska sånger kan säkert också dra slutsatser om. Här i Valsamverkanspartiet är dock alla varmt välkomna inkl. islamister och rasister så länge de förespråkar demokrati och följer svensk lag.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Valsamverkanspartiet

Medverkande partiledare om Charlie Hebdo:
Vetenskapliga partiet – Vinnaren i veckan är Boko Haram med 2000 mot Charlie Hebdo 12

Vad är en Regnbågsallians och varför finns det valallianser, valförbund eller valtekniska samverkansinitiativ?

Det finns två kända anledningar till Valsamverkan i Sverige eller som det kallas ”Valallians”, ”valförbund” eller ”valteknisk samverkan”.

Orsaken till detta fenomen heter inte enbart ”fyraprocentspärren”, men även det märkliga sätt på vilket man räknar fram mandat efter valet, något som kallas den jämkade uddatalsmetoden.

Här har vi två sådana valallianser som tillkommit:

1. Arbetarepartiet.

Syftet med Arbetarepartiet var att få fler mandat i riksdagen för både Socialdemokraterna och för Vänsterpartiet samtidigt. Det som leder till nyttan med valsamverkan, även för stora partier, är den odemokratiska jämkade uddatalsmetoden, vilken höjer antalet mandat för de som väljer att valsamverka och sänker mandatmängden för de partier som inte känner sig motiverade att valsamverka. En synergieffekt uppstår, som kan liknas vid 1+1=3

Vid detta tillfälle lyckades inte valsamverkande partier få full effekt genom initiativet inledningsvis. Rent teoretiskt och rent tekniskt vann givetvis partierna på den samarbetsförmåga de uppvisade, men lögner om samarbetets ”sanna” natur från högern gjorde att valsamverkan inte lyckades optimalt. Därför är utbildning om motståndarsidans potentiellt mindre sanna taktik INNAN valet givetvis avgörande för att lyckas i framtiden, men även ihärdighet och långsiktighet.

2. Centern.

Bakgrunden till denna valtekniska samverkan var att man 1971 införde fyraprocentspärren som tidigare inte funnits. Detta gjorde att Kristdemokraterna, som legat runt 2%, inte skulle komma in. Kristdemokraterna sällade sig då till de borgerliga partierna och fick genom Centern hjälp att komma in i riksdagen.

Kristdemokraterna vann helt klart på samverkan medan Centerpartiet ansåg att de inte vunnit på samverkan. Sanningshalten i påståendet kan diskuteras eftersom partierna långsiktigt förmodligen tjänat på att visa samarbetsförmåga och även gett de borgerliga ytterligare ett parti att rösta på som lockat röster från vänstern. Båda partierna ingår idag i det borgerliga samarbetet som kallas för ”Alliansen”.

Om en övervägande majoritet av folket förstår de korrekta anledningarna till valallians och väljarna informeras långt innan själva valet är möjligheterna givetvis mycket stora för framtida lyckade valtekniska samarbeten.

3. Den tredje typen av vallallians, den valsamverkan som Valsamverkanspartiet förspråkar, kallar jag för ”regnbågsallians”, och kan kanske liknas en aning vid det amerikanska New Alliance Party eller Operation PUSH (People United to Save Humanity) och National Rainbow Coalition och den kommer bestå av en bred valsamverkande grupp av mindre partier av alla möjliga olika färger och politiska åskådningar. Feministiska såväl som religiösa, borgerliga såväl som socialistiska, kommunistiska såväl som kapitalfrihetliga, protektionistiska såväl som gröna, internationaistiska och även mer nationalistiska.

När de stora partierna allt mer liknar varann och de partier som tagit sig över 4% inte axlar sitt ansvar på ett tillfredställande sätt, då behöver vi valsamverkan för att kunna förändra politiken.

Syftet med regnbågsallians är alltså att kunna gå runt de stora partiernas odemokratiska spärr så att vi alla tillsammans kan förnya demokratin, få den att nå ut till människorna och öka respekten för demokratin och att varje människa ska ha den reella möjligheten att välja mellan fler partier varje val, dvs. att det parti man röstat på också har en reell chans att komma in i riksdagen.

Bör vi fråga oss om vi vill att folkets röster ska få rättmätigt mandat i riksdagen?!
Bör vi fråga oss om vi vill att folket ska kunna påverka Sverige demokratiskt såsom det står i grundlagen?!
Bör vi fråga oss om vi känner oss motiverade att rösta på en regnbågsallians som ökar Sveriges demokrati?!

Är svaret ”Ja, Ja Ja”, så är ditt val enkelt nästa val! Det hänger på dig. Du är viktig. Uppmuntra i så fall Sverige till mer demokrati!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Valsamverkanspartiet