Brev till Kent Lagerqvist i Medborgarresan och till Anders Axnér i Enhet och Mikael Zazzio

Hej bäste Kent Lagerquist! Ditt brev antyder att kommunikationen inte fungerar från Enhet till alla vi som vill medverka ärligt i en bred transparent valsamverkan. Därför skickar jag brevet så här i full transparens och länkar även till era hemsidor Medborgarresan och Enhet, samt till Michael Zazzio som du anser att jag bör kontakta. Utanför […]

Kritik – Förvånande oseriöst från Direktdemokraterna, Knapptryckarna, Medborgarresan och Enhet

Jag har nu drivit på valsamverkan och direktdemokrati mycket länge. Positiv som jag är så tänkte att nu är det på väg att lossna, och jag har tolerant hållit igen länge nu, samt uppmanat er alla vänligt, väntat förgäves på alla medverkande partiers egna initiativ, och väntar tyvärr fortfarande. Det är tragikomiskt. I de möten […]