Brev till Kent Lagerqvist i Medborgarresan och till Anders Axnér i Enhet och Mikael Zazzio

Hej bäste Kent Lagerquist! Ditt brev antyder att kommunikationen inte fungerar från Enhet till alla vi som vill medverka ärligt i en bred transparent valsamverkan. Därför skickar jag brevet så här i full transparens och länkar även till era hemsidor Medborgarresan och Enhet, samt till Michael Zazzio som du anser att jag bör kontakta. Utanför […]