Valsamverkanspartiet är utsatt för psykologisk krigföring från psykopatiska individer som går emot folkviljan

Tyvärr har ett gäng psykopatiska individer valt att angripa Valsamverkanspartiet genom psykologisk krigföring De har försökt infiltrera oss och vinna över de ingående partiernas sympatisörer till sin sida. De som leder operationen angriper även den ”Schweiziska direktdemokratin” på ett mycket osmakligt och osakligt sätt, fastän den har stor potential att skapa äkta folkstyre, vilket ett […]