Utkast till förslag att skicka till medier och Riksdag

Sammanfattning Sverige bör stå som ett gott föredöme och trygga både demokratin och tron på den så att människorna upplever den som representativ för folket. Problemet Med orsak av att extremismen ökar i Sverige, den tekniska utvecklingen har gått framåt och att det svenska valsystemet är sårbart för fusk, vilket extremister använder i sin retorik […]