Altruistisk volontär & betald karriär

Självgående positiva och konstruktiva personer sökes

Personliga egenskaper

Jobbet kräver positivitet, att du är riktigt röd eller riktigt grön, kreativitet, okonventionellt tänkande, hederlighet, medkänsla, öppenhet, mod, skepticism, altruism, tålmodighet och mentalt lugn i pressade situationer, samt intelligens. Alla som befinner sig till höger om Vänsterpartiet socialpolitiskt undanbedes direkt.

Utbildning och erfarenhet

Passande utbildning och erfarenhet kan exempelvis vara ingenjör, lärare, läkare, polis, psykolog, psykiatriker, försäljare, journalist, ledare eller administratör. Du ska ha kunskaper i bloggsystemet WordPress eller ha lätt att lära dig nya programvaror. Du bör kunna använda svenska språket flytande och felfritt. Andra språkkunskaper är ett plus.

Politisk/sekteristisk åsikt

Nuvarande politisk/religiös/sekteristisk åsikt saknar helt betydelse. Du som godkänns kan komma att genomgå frivillig meditationsövningar och få stöd genom samtal som har potential att vidareutveckla dig till en ännu högre mental nivå än vad du befinner dig på idag.

Ålder, kön och utmaningar

Ideal ålder för uppgiften bedöms vara mellan 18 – 70, samt att du inte har fysiska eller mentala problem som kan minska din förmåga att bidra under minst 4 år. Kön är utan betydelse. Utmaningar som inte påverkar hjärnan eller talet negativt, eller allvarligt sänker arbetsförmågan, är helt acceptabelt.

Säkerhetskontroll

Tidigare domar måste redovisas och förklaras för medlemsansvarig som kan komma att genomföra andra säkerhetskontroller också, för din egen och Sveriges trygghet.

Resor

Jobbet kan innebära veckopendling till Stockholm eller Bryssel.

Arbetsuppgifter

1. Att inledningsvis deltaga altruistiskt och bidraga genom bloggande, och kommenterande på olika öppna kommentarsfält på Internet.

2. Att inledningsvis, med egen drivkraft och eget ansvar, kontakta och tala med, många olika människor i Sverige på offentliga platser om politik.

3. Att deltaga aktivt i ett valsamverkande parti, eller leda ett nytt parti som valsamverkar genom Valsamverkanspartiet.

4. Att deltaga på Valsamverkanspartiets lista inför EU-val och Riksdagsval.

5. Att i valspurter deltaga i politiska evenemang som deltagare eller ledare.

6. Att hålla tal inför publik och svara på folkets frågor öppet och hövligt, även om du bemöts med svåra eller ohövliga frågor. Att vara osäker är ok. Då säger man det. Vi söker inte folk som tror att de kan och vet allting.

Lön

Riksdagslönen bedöms bli ca 70’000 kr per månad.
Lönen i EU-parlamentet bedöms bli ca 10’000 € per månad.

Inledningsvis baseras allt ditt arbete på donationer från dig själv eller din egen omgivning, eget tidigare sparande, ett annat arbete, eller bidrag. När partierna som medverkar når mandat, och du får ett politiskt uppdrag i Riksdag eller EU-parlament, så förfogar du själv över din egen lön och kan donera frivillig del till olika partiaktiviteter som du leder eller medverkar i, enligt eget omdöme eller eget partis regler.

Ansökan

Skicka in CV-text eller lägg ex. upp din egen CV på Internet på en WordPress-blogg, samt bifoga en länk dit, samt ev. lösenord, i kommentarsfältet nedan. Skriv där även ditt personliga brev. Vi publicerar inte detta, men uppgifterna kommer behandlas av partiledare och medlemsansvarig. Dina uppgifter raderas efter processen och kommer inte användas mot dig.