Jobba med oss

Självgående positiva och konstruktiva personer sökes

Personliga egenskaper

Jobbet kräver positivitet, att du vågar tänka okonventionellt, har medkänsla med människor av alla olika etniciteter, även med din egen etnicitet, d.v.s. inte ser ned på någon annan människa beroende på dennes bakgrund, etnicitet, ej heller ser ned på människor, p.g.a. deras ålder, kön, eller medfödda utmaningar eller acceptabel läggning som håller sig inom lagens ramar utan att väcka onödig förargelse.

Jobbet kräver att du är öppen för det nya, har mod, är skeptisk mot det som du tror är sant, tänker långsiktigt på framtidens generationers väl, är tålmodig och mentalt lugn i pressade situationer, samt har grundläggande eller hög intelligens på flera olika områden.

Du får vara vänster eller höger, men inte vara alltför extrem. T.ex. får du inte vara för vapenförsäljning till diktaturer, bombning av andra länder, eller stödet av sådan krigshets eller krigsförbrytelse, som skapar misär som folk vill migrera bort ifrån. För oss är sådant alldeles katastrofalt okänsligt.

Utbildning och erfarenhet

Passande utbildning och erfarenhet kan exempelvis vara ingenjör, lärare, läkare, polis, psykolog, psykiatriker, försäljare, journalist, ledare eller administratör. Du ska ha kunskaper i bloggsystemet WordPress, eller ha lätt att lära dig nya programvaror. Du bör kunna använda svenska språket flytande och felfritt. Andra språkkunskaper är ett plus.

Politisk/sekteristisk åsikt

Nuvarande politisk/religiös/sekteristisk tillhörighet saknar helt betydelse. Du som godkänns kan komma att genomgå frivillig meditationsövningar och få stöd genom samtal som har potential att vidareutveckla dig till en högre mental nivå än vad du befinner dig på idag.

Ålder, kön och utmaningar

Ideal ålder för uppgiften bedöms vara mellan 18 – 70, samt att du inte har fysiska eller mentala problem som kan minska din förmåga att bidra under minst 4 år. Kön är utan betydelse. Utmaningar som inte påverkar hjärnan eller talet negativt, eller allvarligt sänker arbetsförmågan, är helt acceptabelt.

En sekteristisk individ som har en högstående moralisk motivation och goda intentioner, kan t.ex. utvecklas till att bli som Jesus, d.v.s. lämna sin sekt och bli oerhört effektiv i sitt sanningssökande och i sina handlingar.

Säkerhetskontroll

Vi begär även  att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Tidigare domar måste redovisas och förklaras för medlemsansvarig, som kan komma att genomföra andra säkerhetskontroller också, för barnens, din egen och Sveriges trygghet.

Resor

Jobbet kan givetvis medföra pendling ex, inom regionen, till Stockholm eller Bryssel eller dubbelt boende om du representerar partiet i Riksdagen eller EU-parlamentet.

Arbetsuppgifter

1. Att inledningsvis deltaga altruistiskt och bidraga genom bloggande, och kommenterande på olika öppna kommentarsfält på Internet.

2. Att inledningsvis, med egen drivkraft och eget ansvar, kontakta och tala med, många olika människor i Sverige på offentliga platser om politik.

3. Att deltaga aktivt i ett valsamverkande parti, eller leda ett nytt parti som valsamverkar genom Valsamverkanspartiet.

4. Att deltaga på i minst ett av Valsamverkanspartiets partier inför val till EU, riksdag, region eller kommun.

5. Att i valspurter deltaga i politiska evenemang som deltagare eller ledare.

6. Att (som ledare) hålla tal inför publik och svara på folkets frågor öppet och hövligt, även om du bemöts med svåra eller ohövliga frågor. Att vara osäker är ok. Då säger man att man ska kolla upp saken och återkomma OCH gör det. Vi söker absolut INTE folk som tror att de kan och vet allting.

7. Att (som icke-ledare) stödja ledare.

Lön

Riksdagslönen bedöms bli ca 70’000 kr per månad.
Lönen i EU-parlamentet bedöms bli ca 10’000 € per månad.

Inledningsvis baseras allt ditt arbete på donationer från dig själv eller din egen omgivning, eget tidigare sparande, ett annat arbete eller bidrag. När partierna som medverkar når mandat, och du får ett politiskt uppdrag i Riksdag eller EU-parlament, så förfogar du själv över din egen lön och kan donera en frivillig del till olika partiaktiviteter som du leder eller medverkar i, enligt eget omdöme eller ditt egna partis regler.

Ansökan

Skicka in CV-text eller lägg ex. upp din egen CV på Internet på en WordPress-blogg, samt bifoga en länk dit, samt ev. lösenord, i kommentarsfältet nedan. Skriv där även ditt personliga brev. Vi publicerar inte detta, men uppgifterna kommer behandlas av partiledare och medlemsansvarig. Dina uppgifter raderas av oss och/eller dig efter processen, enligt GDPR. Vi avråder, p.g.a. Snowden och GDPR, från plattformar som kontrolleras proprietärt av främmande makt.