Dr Nils Littorin, demonstration, Stockholm 2022-01-22

Video @ Internet Archive

Dom kan lura alla människor ett tag
They can fool all people for a while

Dom kan t.o.m. lura vissa människor hela tiden
They can even fool some people all the time

men dom kan inte lura hela folket hela tiden
but they can not fool all the people all the time

[Folket jublar]
[The People cheer]

Läkaruppropet har 200 läkare, professorer
The doctor appeal has 200 doctors, professors

docenter och kliniker
associate professors and clinicians

Vi har 1600 sjukvårdspersonal
We have 1600 health care workers

och 100 medicinska forskare
and 100 medical researchers

Vi har över 20’000 engagerade medborgare
We have over 20’000 committed citizens

Vi är inte antivaxxers
We are not antivaxxers

Vi är för vetenskap
We are in favor of science

[Folket jublar]
[The People cheer]

Vi är för säkra, beprövade vaccin och läkemedel
We favor safe, tested vaccine and medicine

men vi är också 100% för valfrihet
but we’re also 100% in favor of free choice

informerat samtycke
informed consent

och rätten att säga Nej
and the right to say No

[Folket jublar]
[The People cheer]

Vi är inte högerextrema
We’re not right-wing extreme

Vi är emot extrema inskränkningar av demokratin
We’re against extreme reductions of the democracy

och brott mot Nürnbergkonventionen
and violations against the Nuremberg convention

[Folket jublar. Ljud från horn och trummor]
[The People cheer. Sound of horns and drums]

Och när fake news media utmålar oss som ett hot
And when fake news media depict us as a threat

så vägrar dom att bjuda in oss till TV-studion
they refuse to invite us to the TV studio

för att få förklara oss
in order to explain ourselves

[Folket buar på korrumperad media]
[The People are booing at corrupted media]

Dom vet att vi skulle vinna debatten
They know we would win the debate

Det är därför. Dom vet om det.
That is why. They know it.

[Folket jublar]
[The People cheer]

Men det är inte vi som bryter mot lagen
But it is not we who are breaking the law

Det är Magdalena Andersson och Lena Hallengren
It is Magdalena Andersson and Lena Hallengren

[Folket buar på de kriminella makthavarna]
[The People are booing at the criminals in power]

Och med vaccinpassen
And with the vaccine passports

så undergräver Folkhälsomyndigheten
the Peoples Health Authorithy is undermining

sin egen legitimitet och trovärdighet
its own legitimacy and credibility

så att det faller en skugga även över sjukvård
so that there falls a shadow also over health care

och vaccination i allmänhet
and vaccination in general

Folkhälsa bygger på förtroende
People’s health is built on trust

mellan vuxna fria individer
between adult free individuals

och när det förtroendet är brutet
and when that trust is broken

så tar det kanske årtionden att reparera
it might take decades to repair

Dom gör mer skada än alla antivaxxers tillsammans
They do more harm than all antivaxxers together

[Folket jublar]
[The People cheer]

(Det primära i läkareden) är att inte skada
(The first in the Hippocratic oath) is to do no harm

men att tvinga barn, ungdomar
but to force children, youth

vuxna män under 40 år
adult men under the age of 40

att utsätta sig för risken med
to expose themselves for the risc of

hjärtmuskelinflammation
heart muscle inflammation

inte en gång, utan upprepade gånger
not once, but on repeated occations

Det är ett brott mot den Hippokratiska eden
That is a crime against the Hippocratic oath

[Folket jublar och ett horn ljuder]
[The People cheer and a horn sounds]

Nu tvingas dom erkänna att
Now they’re forced to admit that

vaccinpassen inte stoppar smittspridning
the vaccine passports don’t stop contagion

Det stoppar inte infektioner
It doesn’t stop infections

Det stoppar inte pandemin
It doesn’t stop the pandemic

Det ger ett övergående skydd
It gives a transitory protection

för den enskilde individen
for the separate individual

så varför tvinga folk att ta det?
so why force people to take it?

Det är ologiskt
It’s illogical

[Folket jublar]
[The People cheer]

och med Omikron så har bästföredatumet passerat
and with Omikron the best pre-date has passed

och vi bör nu slänga vaccinpasset
and we should now scrap the vaccine passport

på historiens skräphög
on the rubbish heap of history

tillsammans med pandemilagen
together with the pandemic law

[Folket jublar. Ljud från trumma]
[The People cheer. Sound of drum]

Någonstans läste jag om lika värde
Somewhere I read about equal value

och respekt för den enskilde människans värdighet
and respect for the separate human’s dignity

Det är hälso- och sjukvårdslagen
That’s the law of health and care of the sick

Någonstans läste jag om att störst behov
Somewhere I read that the biggest need

av sjukvård ska ges till
of healthcare shall be given to

den som har störst behov
the one with the greatest need

Samtidigt slänger vi iväg 22 miljarder kronor
Meanwhile we’re throwing away 22 billion kronor

på att testa förkylningar
by testing colds

samtidigt som operationer
at the same time as operations

läkarbesök för svårt sjuka människor ställs in
doctor visits for seriously ill people are cancelled

[Folket buar på grymheten]
[The People are booing at the cruelty]

När hörde ni senast
When was the last time you heard

en politiker lova
a politician promise

att vi ska öka antalet
that we will increase the number of

IVA-platser och vårdplatser
ICU:s and care places

som vi har minst av i hela Europa?
which we have the least of in all of Europe?

När hörde ni någonsin en politiker tala om
When did you ever hear a politician talk about

tidig behandling mot Covid-19?
early treatment against Covid-19?

Allt dom pratar om är restriktioner
All they talk about are restrictions

tvångsåtgärder och straffbehandlingar
coercive measures and punishing treatments

att låta folket betala
letting the people pay

med inskränkt demokrati och restriktioner
with limited democracy and restrictions

för den sjukvård som dom har misshandlat
because the medical care they have abused

i över 30 år med nedskärningar
for over 30 years with cuts

och fragmentisering av vården
and fragmentation of the care

[Många bland folket jublar extra högt]
[Many among the People is cheering extra loud]

Någonstans läste jag
Somewhere I read

om skyddet från statliga ingrepp
about protection from government intervention

var och en gentemot det allmänna skyddat
each in relation to the general protected

mot påtvingade kroppsliga ingrepp
against forced physical interventions

Det är Regeringsformen.
That is the Constitution.

[Folket jublar och applåderar]
[People cheer and applaud]

Någonstans läste jag om informerat samtycke
Somewhere I read about informed consent

individens frivilliga samtycke
the individual’s voluntary consent

är absolut nödvändigt
is absolutely necessary

utan någrasomhelst påtryckningar
without any pressure  what so ever

vilseledning eller andra former av påverkan
deception or other forms of influence

Det är Nürnbergkonventionen
That’s the Nuremberg convention

[Folket jublar. Ljud från horn och trummor]
[People cheer. Sound of horns and drums]

Någonstans läste jag om
Somewhere I read about

skyddet mot diskriminering
protection against discrimination

Det är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
It is UN:s Declaration of Human Rights

[Folket jublar]
[People cheer]

Dessa lagar och rättigheter är inga tomma ord
These laws and rights are no empty words

för oss i Läkaruppropet
for us in Läkaruppropet

Det är en kodex som vi lever för
It is a codex that we live by

och som bygger på årtusenden
and based on millennia

av mänsklig civilisation och framsteg
of human civilization and progress

som är sprunga ur ofattbara grymheter
,sprung from unimaginable cruelties

och övergrepp, för att skydda individen
and abuse, in order to protect the individual

mot statens övermakt
against the supremacy of the state

[Folket jublar. Ljud från trumma]
[People cheer. Sound of drum]

Ingen regering har någonsin frivilligt
No government has ever voluntarily

avsagt sig sin makt
renounced its power

Den makt som dom har tagit från oss
The power they have taken from us

under dom senaste två åren
during the last two years

kommer dom aldrig ge tillbaka
they will never give back

om vi inte fortsätter kämpa, mina vänner
if we do not continue to struggle, my friends

[Folket jublar. Ljud från horn och trummor]
[People cheer. Sound of horns and drums]

Dom har censurerat sociala medier
They have censored social media

Dom har hindrat människor från att säga farväl
They have prevented people from saying farewell

till sina döende släktingar
to their dying relatives

Dom har stoppat människor från att komma in
They have stopped people from getting in

på demensboenden och hjälpa sina gamla
to dementia homes and help their elderly

[Folket buar på politikerna]
[The people are booing at the politicians]

Dom har hindrat människor
They have hindered people

från att gå på begravningar
from going to funerals

[Folket buar på politikerna]
[The people are booing at the politicians]

Dom har stängt ner tusentals företag
They have shut down thousands of companies

gjort tusentals människor arbetslösa
made thousands of people unemployed

vilket skadar folkhälsan
which harms public health

i det långa loppet
in the long run

[Folket buar, tystnar och börjar samtala]
[People are booing, become silent and begin to talk]

Dom har gjort det möjligt att stoppa demonstrationer
They have made it possible to stop demonstrations

Samtidigt, och det här sker över hela Världen
Meanwhile, and this is happening all over the World

miljontals människor har förlorat sina arbeten
millions of people have lost their work

[Ett barn säger ”tvi” och folket skrattar]
[A child says ”Whew!” and the people laughs]

Samtidigt har dom tio rikaste i Världen
Meanwhile, the ten richest in the World have

fördub [barn: ”smit”] fördubblat sina förmögenheter
doubl [child: ”flit”] doubled their wealth

[Folket skrattar och buar samtidigt]
[People laughing and booing at the same time]

Att peka ut en grupp i samhället som smittbärare
To singel out one group in society as infectious

peka med hela handen
pointing with the entire hand

för att visa var fienden är
to show where the enemy is

sen avhumaniserar man dom
then dehumanization of them

Vad är sedan nästa steg?
What is then the next step?

Titta på Australien!
Look at Australia!

Titta på Österrike!
Look at Austria!

Dit vill vi inte!
We do not want to go there!

Fortsätt kämpa …
Keep fighting…

[Folket slår på trummor och jublar]
[People are beating drums and cheer]

Vi säger Nej till vaccinpass och Ja till Frihet
We say No to vaccine passports and Yes to Freedom

Folket: Nej till vaccinpass! Ja till Frihet!
People: No to vaccine passports! Yes to Freedom!

*** Stort tack till ***

*** det demonstrerande folket i Stockholm ***
*** Stort tack till Nils Littorin ***

*** Big thanks to the people behind ***
*** OpenShot Video Editor ***

*** Big thanks to the people behind ***
***  Aegisub & Handbrake ***

*** Big thanks to the people behind ***
*** GNU & all Linux versions ***

*** Stort tack till alternativmedian Riks ***
*** för inspelningen live i Stockholm***

Text och översättning
(Text and translation)
Martin Gustavsson
Vetenskapliga partiet
Probably the best party for future generations.
And probably the most cooperative     scientific &
direct democratic party in the whole World.
*** But of course I am biased ***
*** so , please,  do prove me wrong! ***
*** Big Hugs to everyone!!! ***

En reaktion till “Dr Nils Littorin, demonstration, Stockholm 2022-01-22

Välkommen att kommentera!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.